Близо 15 000 безработни ще работят на субсидирани работни места със средства от Националния план за действие по заетостта

Тази година близо 15 000 безработни ще работят на субсидирани работни места със средства от Националния план за действие по заетостта през 2021 г. Част от тях ще продължат работата си от миналата година, тъй като имаме програми, които осигуряват заетост по две години, но около 10 000 нови безработни ще могат да бъдат включени в тази субсидирана заетост. Това казва в интервю за БГНЕС Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в МТСП.

Бюджетът за активна политика на пазара на труда се определя всяка година в Закона за държавния бюджет – това са държавни средства, не са европейски. Тази година размерът им е 83 млн. лв. „10 години беше 73 млн. лв., но тази година имаме увеличение с 10 млн. лв. Идеята е, че човек, който е бил безработен, особено продължително време е загубил трудови навици, работодателят ще предпочете някой, който е с по-кратък престой на пазара на труда. Затова държавата помага с поемане на част от разходите да бъде нает този продължително безработен човек и да бъде зает, вместо да стои безработен”, обясни експертът.

Държавата плаща част от заплатата и осигуровките върху нея, а другата част дава работодателят. Има програми, по които изцяло се субсидира трудовото възнаграждение, в размер на минималната работна заплата, която е 650 лв. и осигуровките върху тези средства. Елка Димитрова добави и че има и програми, по които се назначават в Бюрата по труда ромски медиатори, активатори, младежки медиатори. По думите й, тези програми имат възможност да дадат по-високо възнаграждение, например за наетите психолози е 950 лв., на мениджърите на случай е 900 лв., за ромските медиатори, които са със средно образование е 750 лв. и 800 лв. за тези с висше образование.

“Така че има възможност за едно сериозно субсидиране на заплатите на хората, които са заети”, каза Димитрова.

Другата възможност, която се осигурява от Националния план за действие по заетостта са обученията. „Те са доста популярни и са под формата на различни курсове. Безработните, които ще могат да се включат са около 11 600. Те ще могат да завършат курсове, като придобият различни професии. Много широк брой професии могат да се обучават – готвачи, сервитьори, аниматори, също така има и социални асистенти, болногледачи, озеленителни. В областта на техническите професии, които са доста търсени – като механици, техници, оператори на машини, заварчиците са също така доста търсени. Те ще бъдат осигурени в българо-германските центрове, които има МТСП в 5 града на страната – Смолян, Стара Загора, Царево, Пазарджик и Плевен”, обясни експертът. Елка Димитрова подчерта, че се поемат разходите за път на тези, които ще се включат в обучението, ако е необходимо се осигуряват и средства за нощувки. „Безработните, включени в обучението получават и стипендия – по 10 лв. на ден за поемане на разходите, свързани с него. За тях обучението е безплатно – държавата плаща на обучаващата организация. Тази година увеличихме с 10% средствата, които плащаме на тях с идеята да поемат разходите, които са се увеличили, заради необходимостта от дезинфекция, разни други средства за безопасност например, така че да може да бъде достатъчно тази сума за качествено обучение”, посочи специалистът. Тя каза още, че самите курсове са по 2-3 месеца, но има и по-дълги, има и такива, които са по 900 часа.

„Всички средства са за приоритетните групи на пазара на труда и затова програмите са определени в зависимост от групата, за която се цели да се осигури заетост. Така има програми за младежи, за хора с увреждания, за хора, на които не им достига стаж, дори имаме мярка за самотни родители. При нея, ако бъдат наети такива родители, работодателят получава като субсидия – част от възнаграждението и съответните осигуровки. В Плана сме определили да поемем разходи на около 300 самотни родители”, каза тя.

Подобни статии