Близо 931 милиона тона храна или 17 на сто от общата храна, достъпна за потребителите, не се консумира и отива в кошчетата за отпадъци

Според проучване на ООН, близо 931 милиона тона храна или 17 на сто от общата храна, достъпна за потребителите, не се консумира и отива в кошчетата за отпадъци на домакинствата, търговците на дребно, ресторантите и други.

Имайки предвид тези смущаващи факти, Microsoft се ангажира ежедневно да помага на търговците на дребно и компаниите, като работи рамо до рамо с тях, съобщиха от компанията. Посоката на това сътрудничество е съвместна иновация и разработка на решения от следващо поколение, насочени към бизнес възможности, които не търпят отлагане. Благодарение на Microsoft Cloud for Retail, компанията помага на своите клиенти да изградят устойчива верига на доставки, като създава централизирана система, която предоставя многоканални данни за инвентаризацията в реално време. Това се изразява в по-интелигентен процес на изпълнението и помага на потребителите да постигнат оптимални нива на наличност, обясняват инициаторите.

Системата Microsoft Cloud for Retail е само едно от нововъведенията, които имат за цел да подпомогнат търговците на дребно и компаниите в посока устойчиво развитие След като Европейският парламент подписа водещия си план "От фермата до вилицата" и събития от типа на "Световния ден на храната" набират все по-голяма популярност, темата за разхищението на храни се превръща в приоритет за все повече потребители и търговци. След Конференцията на ООН за изменението на климата COP26, връзката между разхищението на храни и изменението на климата е по-силна от всякога. Експертите се обединяват около мнението, че темата за разхищението на храни трябва да е част от темата за компенсирането на въглеродните емисии.

"Когато светът е изправен пред проблема с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и изчерпването на природните ресурси, устойчивостта придобива двойно по-голямо значение за хранителните компании. Маржовете за устойчивост се свиват бързо и застрашават нетния доход на производителите на храни, дистрибуторите и търговците на дребно. Същевременно устойчивостта е това, което определя техния социален лиценз за работа", посочва Марта Антонели, ръководител звено "Научни изследвания" във Фондация Barilla и член на експертната група, работеща по стратегията на Европейската комисия - "От фермата до вилицата".

Microsoft е на мнение, че няма един единствен причинител на проблема, нито пък само едно решение. Компанията вярва, че са необходими иновации във всички части на хранителната верига. От една страна, потребителите могат да вземат по-ефективни решения за това как да пазаруват и използват храната си, така че да има по-малко отпадъци в домовете им. От друга страна, професионалистите в сектора за търговия на дребно с храни могат да разгледат различните възможности, по които да използват технологиите за проследяване и управление на веригата на доставките на храни. Важно е всички да се обединят, за да трансформират своите идеи и да се развиват с помощта на иновациите.

Има много пътища, по които да се тръгне, за да се прекъсне порочният кръг на разхищение за храна. Добър пример за иновации е скандинавската компания за хранителни технологии LMK Group, която предоставя комплекти за хранене - близо 1,74 милиона през 2020 г., директно до вратите на своите клиенти. Използвайки модела за машинно обучение, разработен от Azure, LMK са направили точна прогноза за това какво биха си поръчали потребителите. Това означава, че компанията може да предостави на своите производители и доставчици на храни точни прогнози до 10 седмици предварително, така че те да не отглеждат реколти, които в крайна сметка няма да използват. Днес LMK имат по-малко от един процент разхищение на храни в производствения си процес, което е изключително ниско за сектора търговия на дребно с храни.

Друг добър пример е един от партньорите на Microsoft - Transparency-One, който работи с водещата компания за храни и напитки Danone върху растежа и ускоряването на своята програма за регенеративно земеделие. Платформата Transparency-One използва модел за каскадно картографиране, който свързва един доставчик с друг, през всички нива на веригата на доставки. Това означава, че Danone може да го използва, за да анализира какво вече правят доставчиците и да идентифицира нови възможности за прилагане на регенеративни селскостопански практики в своите партньорски ферми. Също така, турският търговец на дребно Migros използва изкуствен интелект, за да следи наличността на плодовете и зеленчуците на своите рафтове и да генерира сигнал за тяхното състояние, което означава, че храната може да се приоритизира и промотира, за да се продаде преди да се развали. По подобен начин германският лидер в технологиите за търговия на дребно Bizerba ограничи пристрастието при вземането на решения какво да поръча и какво да направи с препълнените рафтове. Bizerba комбинира иновативната си технология за измерване със стелажните системи в магазините за търговия на дребно, което доведе до рафтове и пекарни на самообслужване, които са способни да следят и проверяват своята наличност, а фурните автоматично да пекат брецели, когато се изчерпат. С помощта на интернет на вещите /IOT/, компанията разчита на динамичното ценообразуване. По този начин цените на продуктите от препълните рафтове могат да се намалят в реално време, което ги прави по-привлекателни за купувачите и, разбира се, намалява разхищението на храни.

В крайна сметка избягването на разхищението на храни започва с избора на потребителя. Всеки сам взема своето индивидуално решение, което може да се окаже важна част от съвместните усилия на организации, търговци и лица за намаляване на натиска върху околната среда.

Загубата и разхищението на храни представляват не само огромен икономически разход, но имат и висока социална цена. Съгласно оценката на Организацията за прехрана и земеделие /ФAO/ на Организацията на обединените нации /ООН/, годишно в света почти една трета от произведените храни (около 1,3 млрд. тона) се губят или разхищават по пътя от стопанството до трапезата. Това представлява сериозен проблем в световен мащаб и решаването му се превърна във въпрос с неотложен характер. През 2015 г. Общото събрание на ООН прие Цели за устойчиво развитие до 2030 г. Една от тях - Цел 12.3 изисква: "До 2030 г. в глобален мащаб да се намали наполовина разхищението на храни на глава от населението на ниво търговия на дребно и домакинства, и да се намалят загубите на храни по веригите на производство и доставка на храни, включително загубите след прибиране на реколтата".

Европейският съюз и неговите държави членки се ангажираха да постигнат тази цел. Европейската комисия определи загубата и разхищението на храни, които генерират хранителни отпадъци, като една от приоритетните области от Плана за действие на ЕС за кръгова икономика. Подкрепяйки прехода към Европа с по-ефективно използване на ресурсите, ЕС и неговите държави членки предприемат действия за справяне с неотложната необходимост за намаляване на загубата и разхищението на храни. Предложените от ЕК действия включват три основни мерки - реформи за популяризиране на по-добро разбиране и използване на обозначаването върху етикета, на датата на годност или трайност на храните (включително възможни законодателни реформи); улесняване на даряването на храни на хранителни банки и благотворителни организации; подкрепа за инициативите за увеличено използване на непродадените храни и страничните продукти като ресурс в производството на храни за животни

Що се отнася до нашата Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021 - 2026 г., тя включва следните области на действие: предотвратяване/превенция на загубите на храни; преразпределение на нереализирани годни храни за консумация от нуждаещи се лица; осведоменост и информиране на обществото за проблема със загубата и разхищението на храни.

За изпълнение на Националната програма е изготвен План за действие, съдържащ конкретни мерки за намаляване на загубите и разхищението на храни, срокове за изпълнение и отговорни институции.

А иначе данните на ФАО са категорични - загубата и разхищението на храни представляват сериозен проблем в световен мащаб. В цифрово измерение те изглеждат така - около 30 на сто (1,3 млрд. тона) от произведените в света храни, предназначени за консумация от човека, се губят на различните етапи на хранителната верига; за производството на тази неконсумирана храна се изразходва една четвърт от водата, използвана в селското стопанство; 28 на сто от световната обработваема земя (1,4 млрд. хектара) се използват за производство на храни, които се пропиляват; въздействието върху климата на произведените, но неконсумирани храни, възлиза на 3,6 гигатона /Gt/ еквивалент на CO2; разточителните модели на производство и потребление на храни водят до значително пропиляване на световните водни ресурси, представляват заплаха за биологичното разнообразие, когато обработваеми земи ненужно са прочистени или оставени непродуктивни, водят до обедняване на почвата и разхищение на други изчерпаеми природни ресурси; годишните финансови загуби в световен мащаб, дължащи се на разхищението на храни, се изчисляват на 990 млрд. щатски долара, екологичната цена е 700 млрд. долара, а социалната - 900 млрд. долара.

Подобни статии

 • Сняг и студ до –15 градуса ще има в следващите няколко дни

  Сняг и студ до –15 градуса ще има в следващите няколко дни

  През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта облачността от северозапад ще се увеличи и в Западна България, както и в отделни североизточни райони ще има валежи предимно от сняг. През деня в по-голямата част от Южна България ще превалява сняг, на места в низините примесен с дъжд. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Това сочи прогнозата на Националния инстут по метеорология и хидрология (НИМХ).

  76
 • Миналата година е била шестата най-топла в света, откакто се води статистика

  Миналата година е била шестата най-топла в света, откакто се води статистика

  Миналата година е била шестата най-топла, откакто се води статистика, причинявайки екстремни метеорологични явления по целия свят и подкрепяйки доказателства за дългосрочното затопляне на земното кълбо, съобщават световните агенции, като се позовават на анализ на американската Национално управление по изследване на океаните и атмосферата (NOAA) и НАСА.

  122