Бохемска рапсодия за Розата от Бохемия

Любе Петров (1984), Съвременна Леда, 2021

Мащабна изложба от съвременно изкуство от Чехия, събрала творби на повече от 30 автори, представя до 17 октомври Националната галерия в „Квадрат 500“.

Куратор е Томаш Коудела със съучастието на Яна Братанова, Тереза Чапандова и Ян Мелена. Изложбата Bohemiae Rosa, подготвена специално за българската публика, носи името на карта на чешките земи от времето на барока (XVII век), очертаваща ясно различим силует на роза. Експозицията също набелязва тематична карта, чието съдържание е подчинено преди всичко на въображението и екстатичната барокова сетивност в произведенията на 33-ма утвърдени съвременни художници, работещи в Чехия.

Представените теми, форми и символи оформят мощен поток от сцени, наподобяващи сънища, фантастични светове и паралелни реалности, често предизвикани от импулсите на всекидневието. Поставяйки под въпрос реалността, авторите споделят с публиката своите нови усещания и видения за действителност.

Абсурдът и гротеската, виртуалната реалност, богатата смесица от култури, стилове и разнообразиe от изразни средства са само малка част от характеристиките на съвременното общество. Изкуството на бароковата епоха благоприятства „променящия се външен вид“, движението и формата във функция. Всички те и най-вече проблемите на идентичността, пола и андрогинията, вече интерпретирани от барока, са повече от актуални днес.

Кураторите привиждат експозицията и като мост, основаващ се на надеждата, че зрителят, чиито познания за барока са по-скоро теоретични, отколкото формирани чрез непосредствен контакт, ще бъде привлечен от така подготвения визуален спектакъл. „Най-добрият начин да сме верни на определено наследство е да му изневерим, т.е. да не го приемаме дословно, като цялост, а по-скоро да се опитваме да го уличим, да се домогнем до догматичния му момент“ – този цитат от френския философ Жак Дерида е възприет от екипа на Bohemiae Rosa като близко разбиране и усещане, докато тя прекрачва предварително зададените й картографски параметри далеч отвъд територията на Бохемия. Размива очертанията на розата, оказва се извън сянката на вековете, за да представи барокови тенденции, които са валидни за съвременната култура...

Подобни статии