Броят ни пак до края на октомври

Две контролни изследвания за Преброяване 2021 започва Националният статистически институт. Над четиристотин експерти от статистическите отдели на НСИ в цялата страна ще обходят 14 000 жилища и ще анкетират домакинствата, които живеят в тях. Извадката е направена на случаен принцип и изследванията ще продължат до 31 октомври 2021 година, съобщиха от статистическата агенция. 

Целта на първото изследване е да установи точността на данните за населението и жилищата, които са вписани в преброителните карти, а също и да установи размера на допуснатите грешки. Второто изследване е свързано с обхвата на населението за страната, а целта му е да установи относителния дял на непреброените и дублираните при преброяването лица. Въз основа на данните от контролните изследвания ще се определят основните източници на грешки, които да бъдат избегнати при следващи преброявания на населението и жилищния фонд.

По предварителни данни до края на деня на 10 октомври са били преброени 5 775 000 души, 3 370 000 от които с хартиени карти, а електронно - 2 405 000. Преброителите имат срок до края на тази седмица да предадат преброителните карти и обобщените данни от участъците, в които са работили. Първите предварителни резултати за населението на България ще бъдат обявени в края на 2021 година.

Подобни статии