БСК настоява за въвеждането на електронна трудова книжка

Хартиените трудови книжки скоро може да отидат в историята.

С писмо до парламента Българската стопанска камара /БСК/ настоява да започне дебат за въвеждане на електронна трудова книжка чрез промени в Кодекса на труда, съобщиха от БСК.

Стопанската камара приветства факта, че темата за създаване на електронна трудова книжка е поставена в дневния ред на парламента, пише в позицията на БСК.
Електронната трудова книжка елиминира риска от загуба и унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи; повишава се нивото на контрол при спазване на трудовото законодателство и намалява делът на трудово-осигурителни измами. Чрез дигитализиране на трудовата книжка ще се осигури достъп до вписаната в нея информацията в реално време на различни институции и заинтересовани страни (работник, работодател, контролни органи и др.)
Намалява се административната тежест за работодателите - отпадане на необходимостта от връчването на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на работника или служителя, издаване на УП 2 и УП 3.
Електронният документ позволява структуриране и обединяване на информацията в национален обхват, която да се ползва при формиране и провеждане на политики на пазара на труда.

Подобни статии