БСК отново настоява за приемане на механизъм, критерии и прозрачна методология за определяне на минималната заплата

Управителният съвет на Българската стопанска камара /УС на БСК/ одобри на проведено днес заседание Позиция на БСК по основни принципи, свързани с определянето на минималната работна заплата /МРЗ/ за страната, и основни очаквания към държавния бюджет на България за 2022 г., съобщиха от Камарата на интернет страницата си.

УС на БСК поддържа свои предходно заемани позиции през последните десет и повече години за основните принципи, свързани с определяне на МРЗ в страната. БСК отново поставя на вниманието на партиите, които предстои да влязат в следващия парламент, необходимостта от приемане на механизъм, критерии и прозрачна методология за определяне на МРЗ, съгласуване на средносрочна бюджетна прогноза и преустановяване на административното определяне на допълнителни плащания към трудовото възнаграждение в частния сектор, извън определените в Кодекса на труда и колективното трудово договаряне.
За бюджета на България за 2022 г. УС на БСК очаква: адекватни икономически и фискални политики, свързани с управление на инфлационните процеси; предвиждане на адекватни краткосрочни мерки в подкрепа на бизнеса, компенсиращи увеличените цени на електроенергия; предвиждане на мерки в подкрепа на заетостта с обхват, съответстващ на удължената Временна рамка за държавните помощи на ЕК (след официалното й удължаване - на този етап до юни 2022); стимулиране на брутните частни вътрешни инвестиции (фирмените инвестиции) с цел ускоряване на трансформацията на икономиката и нейната капиталова модернизация (напр.: облекчаване на данъчните амортизационни норми, субсидии и др.); мерки, стимулиращи компаниите да инвестират в т.нар. зелен и дигитален преход, допълващи заложеното в НПВУ, с акцент върху кръговата икономика, декарбонизация на икономиката и премахване на административните и регулаторни пречки.
Следващото заседание на УС на БСК е насрочено за 15 декември.

Подобни статии