БСП предлага въвеждане на семейното подоходно облагане

Семейното подоходно облагане е част от плана на БСП за справяне с демографската криза.

България е държавата с нарастваща и най-висока смъртност измежду всички държави-членки на ЕС, твърдят от левицата. През 1990 г. коефициентът на смъртност е бил 9,4‰. За 2017 г. той е 15,5‰, при 9,8‰ за ЕС. Продължаващите миграционни процеси на младите хора са една от основните предпоставки за стареене на нацията. За последните 10 г., само по официална статистика, близо 200 хиляди българи са напуснали страната, 70% от които са до 40 години, посочват от БСП. Причините за продължаващата емиграция на хора в трудоспособна и детеродна възраст са комплексни, но основните са продължаващото изоставане в равнищата на доходите спрямо останалите държави-членки на ЕС, липсата на социална сигурност и на перспектива за професионално развитиеза младите хора.
Системата за социална защита осигурява слаба подкрепа за работещи родители, смятат от БСП.

Подобни статии