БТПП предлага пакет от мерки в подкрепа на стопанските субекти

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предлага пакет от мерки в подкрепа на стопанските субекти във връзка с негативното влияние на COVID-19.

Предложенията на БТПП са изготвени на базата на експресно анкетно проучване сред нейни членове в периода 18-23 март 2020 г. сред 350 фирми и браншови организации, съобщиха от пресцентъра на БТПП. Те са базирани и на представени становища от членове на Палатата, след обявяване на извънредното положение; изследване на подобни инициативи в страни от Европа чрез мрежата на Европалати и Европейския иновационен и информационен център; информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии със седалище София по повод реализирани мерки в държавите.

Въпреки подобрението в бързината на обслужването, мярката за гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, за да не се възпрепятства износът и вносът на всякакъв вид стоки между държавите, трябва стриктно да се спазва. Според анкета на БТПП това е мярката, събрала най-много категорична подкрепа - на 96 на сто от компаниите.

Членове на БТПП сигнализират дори за осигуряване на приоритетен зелен транспортен сухопътен коридор за камиони, превозващи лекарствени средства, храни, суровини за хранителната и питейна индустрия. Не на последно място, предвид затрудненията, свързани с автомобилния транспорт, се забелязва неизползвана възможност - и фирмите, и още повече държавата трябва да се фокусират върху по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под неин контрол, посочват от Палатата.

Преди да бъде обявена процедурата за кандидатстване по мярката "60/40", проучването на БТПП е показало, че такъв вид компенсация се подкрепя от 95 на сто от участвалите в проучването, като 71 на сто я считат за "силно необходима", а за 24 на сто - "необходима". БТПП оценява, че голяма част от предложенията на Палатата са бил приети в постановлението, с което се реализира мярката - например включени са компании от голяма част от икономическите дейности, които имат спад с 20 на сто на приходите, както и са били поети от страна на държавата осигурителните вноски, дължими от работодателя, посочват от БТПП.

От БТПП напомнят за предложението си един месец след действие на постановлението, да се обмислят варианти за неговото подобрение. На този етап от Палата предлагат отстраняване на някои слабости в механизма за компенсиране на работодателите като например: отпадане на задължението за доплащане от 40 на сто от работодателите, когато реално работникът или служителят не полага труд; таван на покритие на заплатата (напр. до средната заплата за страната); да отпадне автоматичното изключване на няколко сектора от обхвата на компенсациите, защото и сред тях попадат стопански субекти, които търпят загуби, заради извънредното положение. В случай че се окаже, че няма достатъчно работодатели, кандидатстващи по схемата, от БТПП предлагат и разглеждане на възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата напр. 80 на сто, като в някои страни: Великобритания (80 на сто), Швейцария (80 на сто), Словения (80 на сто), Кипър (70 на сто), Латвия (75 на сто).

Друго предложение на БТПП е инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове. Във връзка с актуализацията на бюджета и увеличаване на лимита на новопоетия държавен дълг до 10 млрд. лв., е недопустимо да се задържат средства към бизнеса, смятат от Палатата.

Според БТПП откриването на телефонна линия в Министерство на финансите за сигнали на фирми за забавени плащания е добра стъпка, но е нужно и създаване на Национална електронна платформа/електронен адрес, в които се регистрират всички потърпевши компании и се извършва бърза комуникация с администрацията, която да отговаря в най-кратки срокове.

Настоява се за ускоряване на процеса за въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор, както и провеждането на електронни търгове.

След оценка на възможностите на бюджета БТПП предлага да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки. От палата отбелязват, че по това предложение има извършени действия и БТПП подкрепя последните изменения.

Предлага се всички микропредприятия, регистрирани преди 1 февруари 2020 г. и с доказан спад в продажбите с 20 на сто през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., в рамките на 3 месеца да бъдат освободени от плащането на социално-осигурителни вноски за техните служители, като се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон. Самоосигуряващите се, които имат поне 20 на сто по-ниски доходи през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., също да бъдат освободени от плащане на социално-осигурителни вноски в рамките на 3 месеца, като се запазят всички осигурителни права на самоосигуряващите се, произтичащи по закон. От мярката да могат да се възползват само изрядните данъкоплатци, подчертават от БТПП.

Подобни статии