Бум на застраховките „Живот“ заради пандемията

Отчитат ръст и на полиците по „Гражданска отговорност“

Коронавирусът се отразява значително на животозастраховането, посочват от Асоциацията на българските застрахователи (АЗБ). Компаниите в бранша отчитат скок от 50% на изплатените обезщетения по застраховки "Живот" през първото полугодие на тази година в сравнение с предпандемичната 2019 г.

Спрямо първото полугодие на 2020 г. ръстът е 27% За тази година в периода януари-юни изплатените щети в животостраховането са за 122 млн. лв., показва статистиката на Комисията за финансов надзор. На двегодишна база през юни ръстът им е бил 45%, а през февруари е достигнал 60%.

От АЗБ припомнят още, че през миналата година животозастраховането е отчело огромен спад в резултат на пандемичната ситуация, но през тази година вече се забелязва значителен ръст на приходите. Темпът е изпреварващ спрямо общото застраховане, което е сравнително рядка ситуация за българския пазар, казват от бранша. Към юни 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 296 млн., което е 30,2% нарастване за една година. Все пак ръстът на приходите е далеч по-скромен от разходите във връзка с изплатените щети от началото на пандемията, посочват от бранша. Най-значително се увеличава премийният приход – с цели 133% – на застраховките "Живот", свързани с инвестиционен фонд.

Събраните премии по този тип застраховки възлизат на близо 113 млн. лв. – близо 2,5 пъти повече в сравнение с юни 2019 г., когато премийният приход е бил 46 млн. лв. Застрахователите отчитат, че основна заслуга за нарасналия интерес към този тип застраховки имат нулевите и дори отрицателни лихви по депозитите.

Спестителите търсят алтернатива на неизгодните банкови сметки

В същото време трябва да се отчете и заслугата на нарасналото кредитиране, защото почти всички банки обвързват отпускането и на най-ниските заеми със сключване на застраховка "Живот", пише Expert. bg

Повишен е интересът и към здравните застраховки

 

посочват от АБЗ. По линия на застраховка "Заболяване" за първото полугодие премийният приход е над 42 млн. лв. - с 8% по-висок отпреди година.

По линия на най-масовите автомобилни застраховки се отчита ръст на премийния приход от 6,1% на "Гражданска отговорност", като събраните премии са 583 млн. лв. При "Каско" приходите са с 9,6% повече до 352 млн. лв. Заедно с това обаче се забелязва и изпреварващ ръст при изплатените обезщетения по щети по автомобилни застраховки.

За „Гражданска отговорност“ този ръст е 8% спрямо същия период на 2020 г.

Пазарът на общото застраховане като цяло е нараснал с 9,7% на годишна база, най-високият за последните 12 месеца. Към юни премийният приход е в размер на 1.338 млрд. лв., а изплатените обезщетения са 526 млн. лв., като изменението на годишна база е 5,3%.

 

Подобни статии