България е сред държавите с пълно приложение на препоръките на Съвета на Европа, показва доклад

България е сред страните с пълно приложение на препоръките на групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа. Това показват данни, разпространени от пресцентъра на международната организация и свързани с представянето на годишния доклад за дейността на групата.

Отчита се, че нашата страна прилага изцяло (84 на сто) или частично (16 на сто) всички издадени препоръки за предотвратяване на корупцията сред народните представители, съдиите и прокурорите, както вече бе отбелязано в доклада от 17 януари, с който наблюдението на изпълнението на тези препоръки бе прекратено. България е сред десетте страни от общо 47 в Съвета на Европа, която е приложила всички препоръки на групата в посочените области, се допълва в новия доклад.

България е сред страните, за които към края на миналата година са били издадени най-много препоръки - 19, колкото са получили също Белгия и Естония. Според доклада първенец по този показател е Турция (37 препоръки), следвана от Гърция и Северна Македония (по 25), а за Австрия са били издадени 20 препоръки. Наред с България, пълно приложение отчитат също Дания, Естония, Финландия, Германия, Ирландия, Малта, Холандия, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания.

В началото на годината Съветът на Европа разпространи доклад за нашата страна, в който се отчиташе, че у нас е въведена процедура за борба с нарушенията на етичните правила от страна на народните представители; извършен е независим преглед на предотвратяването на конфликта на интереси и на проверките на декларациите за имуществото на депутатите; приет е закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество; създадена е Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

При съдиите и прокурорите България също е предприела стъпки за изпълнение на препоръките - в структурата на Висшия съдебен съвет (ВСС) са създадени съдийска и прокурорска колегия; приети са допълнителни правила за проверка на почтеността на съдиите и прокурорите; въведен е принципът на случайно разпределение на делата, пише още в доклада.

Подобни статии