България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021 г. според World Digital Competitiveness Ranking

България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021 г. според World Digital Competitiveness Ranking. Тазгодишните резултати поставят България на 52-ро място от общо 64 държави, като се отчита спад от седем позиции спрямо 2020 г., когато страната ни заема 45-то място, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата.

При България се наблюдава спад в проучването за дигитална конкурентоспособност за 2021 г. и в трите основни фактора - знание, технологии и бъдеща готовност, и в осем от деветте подкритерия, а именно: таланти, обучение и образование, научна концентрация, капитал, технологична рамка, адаптивни нагласи, бизнес пъргавина и ИТ интеграция.

Въпреки че се наблюдава спад в общото представяне на България, страната заема предни позиции по отношение на някои от подкритериите.

Българска търговско-промишлена палата продължава партньорството си с Института за развитие на мениджмънта /IMD/ с участието си във второ проучване за годината, свързано с дигиталната конкурентоспособност. Дигиталната класация е част от 30-годишното изследване на Центъра за конкурентоспособност на Института за развитие на мениджмънта. Измерва и проследява относителната икономическа конкурентоспособност на повече от 60 водещи икономики, оценявайки капацитета на една държава да възприема и изследва цифрови технологии, водещи до трансформация в бизнес моделите, правителствените практики и обществото като цяло.

През 2021 г. САЩ оглавява класацията на IMD за дигитална конкурентоспособност за четвърта поредна година, заедно с бързо нарастване в представянето на Япония, Южна Корея и Тайван, a Китай е повишила своята позиция в класацията с 15 места.

Институтът за развитие на мениджмънта (IMD) е швейцарска независима академична институция, основана преди 75 години, се казва в прессъобщението. В продължение на девет години, той е класиран в Топ 3 на годишното глобално класиране на Executive Education на FT. Основната му цел е да развие лидери, желаещи да променят организациите и да допринесат за просперитет на обществото.

Подобни статии