България приема министрите на отбраната от Югоизточна Европа

От 1 юли 2021 г. България поема ротационното председателство на Процеса на срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа (SEDM Process). Във връзка с подготовката на страната ни за предстоящите отговорности представители на настоящия председател Република Албания са на посещение в София в периода от 15 до 18 юни.

Делегацията на албанската страна е водена от директора на Секретариата на Процеса – Джерджи Методжа.

Процесът SEDM e иницииран през 1996 г. като механизъм за повишаване на регионалната сигурност и вече повече от двадесет и пет години функционира като мярка за укрепване на доверието в Югоизточна Европа, както и за подкрепа на усилията на участващите страни за интегриране в евроатлантическите структури. Българското председателство ще бъде ръководено от заместник-министър на отбраната, отговарящ за международното сътрудничество и отбранителната политика.

В рамките на дискусиите в София ще се направи преглед на постигнатото по време на албанското председателство и ще се договорят условията за предаването му на българското Министерство на отбраната.

Предвижда се разговорите да са фокусирани върху подходите, които страната ни ще разработи, за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната, повишаване на ефективността на предстоящите мероприятия в рамките на инициативата, както и затрудненията при провеждането на редовните присъствени срещи, причинени от развитието на COVID пандемията.

Ще бъдат обсъдени и организационни детайли, свързани с провеждането на церемонията по сдаване и приемане на председателството. Тя ще се състои на 27 август 2021 г. в гр. Куманово, Република Северна Македония, където е разположен Щабът на Многонационалната бригада – Югоизточна Европа.

В срещите и разговорите с албанската делегация от българска страна участват директорът на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ бригаден генерал Радостин Илиев, Даниела Григорова – началник на отдел „Двустранно и регионално сътрудничество“, както и представители на Министерството на отбраната, които през предстоящите две години ще координират и организират дейностите и мероприятията в рамките на многонационалната регионална инициатива.

Подобни статии