България е сред лидерите по ръст на износа в ЦИЕ

България е сред лидерите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) по ръст на износа за първото полугодие на 2021 г. От Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия България се нарежда първа по ръст на експорта за първите две тримесечия на годината. До края на март експортът на страната е нагоре с около 8%. В края на юни пък темповете на растеж се забавят, като се достигат нива от около 6 на сто, стана ясно по време на уебинар, посветен на възстановяването на световната икономика.

Всъщност последните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че износът на стоки и услуги през периода април - юни намалява спрямо предходното тримесечие, достигайки 19,9044 млрд. лв. В същото време вносът също се свива през второто тримесечие, достигайки размер от 19,5956 млрд. лв.

В свой анализ от август тази година Българската народна банка (БНБ) прогнозира, че през втората половина на 2021 г. външното търсене на български стоки и услуги ще отчете значителен растеж на годишна база.

В същото време индексът на потребителското доверие у нас е с един от най-добрите резултати в ЦИЕ. Докато през периода март 2020 г. - март 2021 г. се отчита значителен спад в показателя, който стига и нива от -35, от май месец насам той следва положителна тенденция на растеж. Другата страна, при която има също толкова голямо подобрение, е Унгария, следвана от Полша.

Подобна е и класацията по отношение на номиналния годишен ръст на заплатите. През първата половина на тази година България е с най-голям ръст в заплатите, достигайки почти 15%. Втора е Полша с малко над 8%, а трета е Румъния, при която показателят поддържа нива от около 6%.

Подобни статии