България сред страните в ЕС с най-нисък дълг като дял от БВП

През 2020 година бюджетният дефицит и на еврозоната, и на целия ЕС
се е увеличил значително в сравнение с 2019 година, както и държавният
дълг, в контекста на мерките, предприети в отговор на пандемията от
Ковид-19, сочат данни на Евростат.

Във валутния съюз съотношението на дефицита към БВП се е повишило от 0,6 на сто през 2019-а до 7,2 на сто през 2020-а, а в ЕС - от 0,5 на сто на 6,9 на сто. В еврозоната делът на държавния дълг от БВП се е увеличил от 83,6 процента в края на 2019-а до 97,3 процента в края на 2020 година, а в ЕС - от 77,2 процента на 90,1%.
Всички държави членки отчитат дефицит за миналата година. Най-висок той е в Испания (-11 на сто), Гърция (-10,1 на сто), Малта (-9,7 на сто), Италия (-9,6 на сто), Румъния (-9,4 на сто), Белгия и Франция (-9,1 на сто и двете), Австрия (-8,3 на сто), Унгария (-8 на сто), Словения (-7,7 на сто), Хърватия (-7,4 на сто), Литва (-7,2 на сто) и Полша (-7,1 на сто). Всички, с изключение на Дания (-0,2 на сто) и Швеция (-2,8 на сто), имат дефицити над 3 на сто от БВП.
В края на 2020 година най-ниски съотношения на държавния дълг спрямо БВП са регистрирани в Естония (19 на сто), България (24,7 на сто), Люксембург (24,8 на сто), Чехия (37,7 на сто) и Швеция (39,7 на сто). Дългът на 13 държави е над 60 процента от БВП, като най-висок той е в Гърция (206,3 на сто), Италия (155,6 на сто), Португалия (135,2 на сто), Испания (120 на сто), Кипър (115,3 на сто), Франция (115 на сто) и Белгия (112,8 на сто).

Подобни статии