Българска фондова борса с финансов стимул за отличниците от конкурсите за брокери и инвестиционни консултанти

Българска фондова борса (БФБ) ще покрива таксите за
курсовете и изпитите на кандидатите, изкарали най-висок резултат в конкурсите за брокери и инвестиционни консултанти. По този начин Борсата се стреми да направи капиталовия пазар атрактивен за кариера сред младите специалисти, както и да ги насърчи да развиват и обогатяват квалификацията си, съобщиха от БФБ.

От финансовия стимул, предоставен от БФБ, първи могат да се възползват участниците в предстоящите курсове, организирани от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), които започват на 31 юли.
Ако отличниците на изпитите за брокер и инвестиционен консултант са студенти или неработещи, освен финансова подкрепа, ще получат и възможността да направят тримесечен платен стаж в Борсата. Стажове за най-добре представилите се чрез компаниите членове ще предоставят също БАЛИП и БАУД.
"Добрите финансова грамотност, образование и квалификация означават много повече от това да бъдат подпомогнати хората да взимат информирани инвестиционни решения. Те са важна предпоставка всички да имаме по-висок стандарт на живот и страната ни да просперира", е казал доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, цитиран в съобщението.
С цел да фокусира усилията си и да се получи синергия между
образователните инициативи, свързани с повишаване на финансовата грамотност, работа със средни и висши училища, и придобиване на допълнителна професионална квалификация - БФБ ги обединява в една цялостна програма под името BSE Аdvance. Повече информация за различните аспекти в нея може да бъде намерена на: https://www.bse-sofia.bg/bg/careers.

Подобни статии