Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език

Българският жестов език се признава за естествен самостоятелен език с приетия Закон за българския жестов език. Парламентът прие на второ четене проекта,предложен от Министерския съвет. С него се осигурява безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица, признава се културната и езиковата идентичност на общността на глухите лица и се формира нагласи за уважение към тях чрез българския жестов език, пише в мотивите. Към министъра на образованието се създава Съвет за българския жестов език, който ще се състои от 13 членове.

Финансирането на дейностите се осъществява от държавния бюджет чрез МТСП, от бюджета на институциите както и за сметка на лечебните заведения, а също и по европейски и международни програми и други източници.Средства от държавния бюджет могат да се предоставят и на частните детски градини и училища.
В срок до 31 декември 2022 г. ръководителите на административните структури в системата на изпълнителната власт и кметовете на общините трябва да създадат условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица.
В специалните училища за ученици със сензорни увреждания - увреден слух, и за глухите ученици, обучаващи се в училищата в системата на предучилищното и училищното образование, се провежда обучение по български жестов език като специален учебен предмет.
Родителите на такива деца също имат право да бъдат обучавани на жестов език.
При текущите изпитвания и изпитите в системата на училищното образование глухите и сляпо-глухите деца и ученици, съобразно степента на увреждане, имат право да използват българския жестов език.
Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти в процеса на обучението си за придобиване на висше образование имат право и на допълнително ползване на преводачески услуги на български жестов език до 60 часа на семестър.
Броят на часовете за безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език се определят за всяка календарна година в съответствие с лимита и пропорционално на срока на действие на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК или на оставащите месеци след отпускането на преводаческата услуга.
Глухите и сляпо-глухите лица имат право на безвъзмездна преводаческа услуга, извън осигурения лимит, при хоспитализиране в лечебни заведения, центрове за психично здраве, за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове, както и при извършване на процесуално-следствени действия по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
Министърът на образованието насърчава и подкрепя научни изследвания на организации, включително на и за хора с увреден слух и на сляпо-глухи лица, свързани с лексиката и граматиката на българския жестов език, електронни образователни ресурси и методически ръководства за неговото прилагане в образованието, реши НС.
Преводач от и на български жестов език е дееспособно физическо лице с българско гражданство или с право на постоянно пребиваване в България, притежаващо професионална квалификация или квалификация по част от професия "преводач от и на български жестов език" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение или е с придобита образователно-квалификационна степен "магистър'" по специалността "български жестов език".
След окончателното приемане на текстовете председателят на социалната комисия Хасан Адемов/ДПС/ и зам.-председателят й от ГЕРБ Светлана Ангелова благодариха на МТСП, МОН, експертите и съветниците от парламентарните комисии, на преводачите и представителите на глухата общност за изготвения законопроект.
От БСП обаче посочиха, че текстовете са закъснели и са могли да бъдат гласувани много по-рано.

Подобни статии

 • Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС

  Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС

  Парламентът прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност /ДДС/. "За" гласуваха 120 депутати, "против" - 23, а четирима се въздържаха. Измененията са внесени от Министерския съвет и целят прецизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз.

  96
 • Предлагат за обсъждане проект на наредба за проверка за енергийната ефективност

  Предлагат за обсъждане проект на наредба за проверка за енергийната ефективност

  Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на регионалното развитие, предлагат за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност. Това става ясно от проекта на наредба, който е качен днес на страницата на енергийното ведомство.

  227
 • Две или повече висши училища да обучават съвместно студенти и докторанти чрез работа по проект се предлага в законопроект

  Две или повече висши училища да обучават съвместно студенти и докторанти чрез работа по проект се предлага в законопроект

  Две или повече висши училища да обучават студенти съвместно, както и да бъде въведен статут на т.нар. проектни докторанти. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от Министерския съвет, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

  130