ЧЕЗ за убитото от ток момче: Шахтата не е наша собственост

ЧЕЗ Разпределение не е собственик на шахтата, при която е възникнал инцидентът. Дружеството няма свои кабели във въпросната шахта. Мрежата ниско напрежение на компанията преминава от другата страна на бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“. Това съобщиха от компанията след извършена проверка по случая. 

В дружеството през 2011 г. е постъпило искане за присъединяване на обект павилион, който е присъединен със статут „преместваем обект“, в съответствие с действащата нормативна уредба. Точката на присъединяване е най-близкото възможно място от мрежата на дружеството, където се монтира и електромерът. Съгласно Закона за енергетиката, съоръженията след електромера се изграждат от клиента и са негова собственост. Ангажимент на клиента е и поддръжката на съответните съоръжения.

Собственикът на обекта е декларирал, че електрическите инсталации след точката на измерване съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще окаже пълно съдействие на разследващите органи, както и ще предостави всякаква необходима информация. От компанията изказват съболезнования на близките на починалото момче.

Подобни статии