Частни фотоволтаици помпат цената на тока

Енергото изкупува енергията от тях двойно по-скъпо

Фотоволтаици, монтирани върху изоставени постройки, помпат цената на тока, която плащат всички потребители, за това алармираха от енергийните дружества. Става въпрос за слънчеви панели, изградени уж за собствени нужди върху покриви, но в действителност фотоволтаиците са поставени на тоалетни, бараки, порутени сгради, дворове в обезлюдени селища.

Реално енергията, произвеждана от тях, не се ползва за собствени нужди, а се продава директно на дружество, което е присъединило инсталацията. А енергийната компания е длъжна да изкупува тока на преференциални цени от малки централи до 30 киловата.

Електроенергията от малките покривни централи до 30 кВт в момента се изкупува задължително по 198,27 лева на мВтч , а от тези до 5 кВт - по 238,07 лева. Това е в пъти повече от определената базова цена на еленергията от КЕВР, която за периода от 1 юли миналата година до 30 юни 2021 е 90 лева на мВтч. Потребителите се товарят, след като енергийното дружество вписва като разход средствата за изкупуване на зелената енергия от тези фотоволтаици в цена „задължение към обществото“, която пък се отразява и на тази на тока за бита.

Масово

Със запазване на преференциалните цени и задължителното изкупуване на тока от централите с до 30 киловата мощност през последните две години има масово изграждане на такива. 1300 „покривни централи“ под 30 кВт са монтирани в страната и още стотици проекти чакат ред за присъединяване, коментираха от енергийните дружества за „Телеграф“.

Така през 2020 г. към мрежата на електроразпределителното дружество в Североизточна България ЕРП Север са присъединени 226 слънчеви централи до 30 kW, като общият брой на присъединените към момента такива централи е 339. В Западна България на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ има присъединени 550 броя фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) до 30 кВт с обща инсталирана мощност 13 439 киловата.

В Югоизточна България на територията на ЕВН до началото на 2021 г. са въведени в експлоатация 405 такива централи. Общото годишно количество произведена електрическа енергия на тези 405 броя централи е 15 015 000 кВтч, докато само 1,26% от тази енергия е потребена от обектите, на чиято територия са централите. Допълнително 293 са активните (не приключили) процедури за присъединяване към ЕРП Юг.

Потребление

Идеята за въвеждане на преференциални цени на тока от малки фотоволтаици е да се стимулират хората да инвестират в такива, с които да покриват собственото си потребление, като само излишъкът да бъде продаван на енергийната компания, обясни за „Телеграф“ членът на управата на Българския енергиен и минен форум Антон Иванов.

Той посочи още, че голяма част от малките покривни фотоволтаици се изграждат с панели „втора ръка“, които са трудно рециклируеми. Причината е, че Европа усилено се освобождава от отпадъка от своите покривни фотоволтаици, пласирайки ги на българи мераклии няколко години преди животът им да изтече. Слънчевите панели имат около 20 г. живот, а 5 години преди той да изтече собствениците от Германия или друга държава от ЕС ги препродават на безценица на българи, обясни енергиен експерт.

Подобни статии