Д-р Ана Матишак: Жените с по-високо образование са по-неуспешни в реализиране на желанието си за раждаемост

Из цяла Европа нивата на раждаемост са ниски. Това е особено голяма грижа в страни, в които ниските нива на раждаемост са съпроводени с високи нива на емиграция. Много жени и мъже нямат възможност да имат толкова деца, колкото искат, понеже са изправени пред различни препятствия, включително предизвикателства в баланса между кариера и семейство или предизвикателства, свързани с достъпни жилища. Това са част от изводите, който направиха експертите, участващи в министерската конференция по демографската устойчивост на тема "Да изградим демографското бъдеще на Европа: Пътища за обществата за просперитет в свят на бърза демографска промяна".

Според експертите създаването на среда, която дава възможности на жените и мъжете да имат толкова деца, колкото искат, е ключово, а семейните политики, които са джендър-чувствителни и възприемат правата за възпроизводство, са важен инструмент в това отношение.

Политиките занапред не трябва да са насочени към брой родени деца, а към подобряване на благосъстоянието на мъжете и жените, както и на семейството, заяви д-р Ана Матишак от факултета по икономически науки на Варшавския университет, която беше представена като един от най-добрите експерти по демография. Тя заяви, че има добра новина - хората вече искат да имат деца, като тази тенденция е устойчива през последните няколко години - изследванията показват, че желанието е за средно по две деца.

Жените с по-високо образование са по-неуспешни в реализиране на желанието си за раждаемост, коментира Матишак. По думите на експерта, проблемите при тях са различни - невъзможност за съчетаване на личен и професионален живот, липса на партньор, който да отговаря на техните очаквания и да се включва в грижата за децата. Политиките към всички трябва да са насочени към осигуряване на заместваща организирана грижа за децата, която много помага и за развитието на потенциала на самите деца, особено от по-уязвимите групи, като заличава социалното различие между децата, смята Матишак.

Според всички участници във форума нивата на раждаемост отразяват избори, които хората правят за техните животи. Когато изборите са повлияни от бариери, пред които хората се изправят, за да имат толкова деца, колкото желаят, редица политики биха могли да скъсят отдалечаването между желана раждаемост и реални нива на раждаемост.

В Полша програмата "500 плюс" се опитва да увеличи раждаемостта. Всяко семейство има право да получава субсидия от 500 злоти за дете.

Олга Баталина, заместник-министър на труда и социалната защита, Русия разказа за подкрепата, наречена "майчински капитал". Тази форма на държавна подкрепа за руските семейства се предоставя при раждането на второ, трето или следващо дете, като се обмисля да бъде предоставяна и за първо, за да може семействата да се насърчат да имат и първото си дете. С майчинския капитал, с определени суми, се подобряват битовите условия на семействата, насочват се пари към пенсионни осигуровки. Размерът на капитала за майчинство нараства всяка година, като се вземе предвид инфлацията.

Д-р Абдухолик Амирзода, заместник-министър на здравето и социалната защита от Таджикистан, разказа, че се акцентира на национална програма за репродуктивно здраве, която се финансира от държавния бюджет.

Мерита Джафай, генерален директор по политики и развитие в Министерството на здравето и социалната защита в Албания, посочи, че в страната се работи за улесняване на заетостта на жените, предвижда се да се въведе възможност и бащите да могат да останат в отпуск с децата до една година.

Д-р Ана Данева Маркова, Комисия по безопасно майчинство, Република Северна Македония посочи, че политиката в страната е да се се насърчава раждаемостта, но и винаги се отчита правото на всеки човек да избира колко деца иска да има.

Джинкьон Парк от президентската комисия по застаряващото общество и населението в Южна Корея каза, че рекордно ниската раждаемост там вече се бори с други методи - търси се баланс между семейство и кариера, защото за младите семейства е много важно да са добре професионално реализирани.

В Унгария вече има около 70 000 детски ясли, като там моделите на яслена грижа са смесени - може и семейството да участва. Постигнато е пълно покритие на желаещите да ползват такава услуга за гледане на деца. Повечето унгарски майки искат да стоят при децата, докато навършат две години, но през последните години има и нарастващ дял на жените, които желаят по-рано да се върнат на работа.

Експертите смятат, че е нужен пакет от политики, който покрива финансови трансфери и мерки, които подобряват качеството на живот - здравословни грижи, намиране на жилище и работа за младите хора. Политиките трябва да са стабилни, хората да имат доверие не само на едно правителство, а на всички правителства, защото резултатите при раждаемостта идват с времето, смятат участниците в демографския форум.

Подобни статии