Дариха брадат дракон на Русенския екомузей

Екомузеят в Русе получи дарение на нов екземпляр - брадата агама. Животното е предоставено от Радослав Радков от град Кубрат, който го отглеждал като домашен любимец, но поради липса на достатъчно пространство в дома си не може да продължи да се грижи за него, съобщиха от културния институт.

Агамата Мишо е на две години. Животното идва със собствения си терариум, снабден с инфрачервена светлина и UV лампа, които са необходими за поддържането на жизнения статус на екземпляра на ниво и имитират условия, близки до естествените. Менюто на Мишо включва основно растителна храна.
Специалистите на екомузея изучават условията на живот и навиците на новия обитател, за да се запазят такива, каквито са били до този момент, което ще съдейства за по-бързата и лесна адаптация в музея.
Брадата агама е вид брадат дракон - гущер, обитаващ разнообразни пустинни и полупустинни територии в Австралия.

Подобни статии