"Демократична България" предложи промени в три законопроекта, свързани с електронните услуги и и различни административни пречки

"Демократична България" предложи промени в три законопроекта, свързани с електронните услуги и отпадането на различни административни пречки пред бизнеса и гражданитe, съобщава пресцентърът на ДБ.

С поправките в Закона за административните нарушения и наказания се предвижда гражданите да не бъдат глобявани за това, че не предоставят документ, за който са поискали от администрацията да им бъде издаден по електронен път, а тя по някаква причина е отказала /дори и при мълчалив отказ/.
Честите нарушения от страна на администрацията, свързани с текстовете за служебно събиране на данни или задължението за предоставяне на административни услуги по електронен път, сега принуждават гражданите да събират и предоставят доказателства за обстоятелства и да заявяват услуги на хартиен носител, посочва в мотивите на вносителите. В противен случай те носят административнонаказателна отговорност за неизпълнение на свое задължение - например да подадат заявление за преиздаване на документ за самоличност, да извършват определена дейност само след получено вписване в даден регистър, да сменят настоящия или постоянния си адрес и др.
"В момента не са изключение случаите, в които се изискват документи на хартиен носител, докато е било възможно те да бъдат изпратени електронно. Не са изключение и случаите на глобени граждани за непредставени документи, които администрацията е длъжна да събере по служебен път", се казва още в аргументите за промените.
С изменения в Закона за митниците се предлага автоматично издаване на EORI номер за всички български граждани - физически и юридически лица. Така ще бъдат улесни тези, които трябва да освобождават пратки, пристигащи от страни извън ЕС, посочват авторите на законопроекта, цитирани в прессъобщението.
"В момента всички необходими за регистрация на EORI номер данни са налични в регистрите, но се изисква "одобряване" от страна на служители на Агенция "Митници". Това е в разрез с добрите нормативни практики и освен това може да става напълно автоматизирано на база на данни в първичните регистри", казват вносителите.
В третия законопроект - за промени Закона за електронното управление, депутатите от "Демократична България" въвеждат централизирана система за управление на електронните регистри.
Те изтъкват в мотивите си, че в последните години държавата е наляла милиарди левове за електронно управление, но то не е било ефективно изградено. Без електронните регистри хората трябва да разнасят удостоверения от гише на гише, а администрацията да съхранява документи в папки, така се намалява и прозрачността, обяснява Ивайло Мирчев, един от авторите на текстовете, е записано в пресинформацията.
Чрез централизираната система за управление много от регистрите в държавата ще могат да се водят прозрачно и ефективно, без да се налага да бъдат изграждани от нулата, посочват още вносителите.
Сред предложенията е и доставчиците на обществени услуги като ВиК или електроразпределение да предоставят автоматизирани интерфейси в случаите, в които участват в административно обслужване, например когато е нужен документ за започване на дейност на търговски обект.

Подобни статии