Депутатите удължиха срока, в който Сметната палата следва да изготви доклад за извършения от нея финансов одит за съответствие на БНР

 

Депутатите удължиха срока, в който Сметната палата следва да изготви доклад за извършения от нея финансов одит за съответствие на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г. Новият срок, в който Сметната палата трябва да изготви доклада, е 10 март 2020 г. вместо до 31 януари 2020 г.

Промяната в решението на Народното събрание се налага във връзка с постъпило писмо в Комисията по бюджет и финанси от председателя на Сметната палата Цветан Цветков, който моли за това срокът да бъде удължен.

Това е второто удължаване на срока. Първоначално одитът трябваше да бъде внесен в Народното събрание до края на декември 2019 г., а след това депутатите приеха да е до 31 януари 2020 г.

В мотивите си председателят на Сметната палата Цветан Цветков посочва, че има забавяне в процеса на получаване на изисканата информация за приключване на проверките, информацията е получавана на части и некомплектована, забавяне имало и при становищата, свързани с проверките на разходите при изпълнение на договори за обществени поръчки.

Подобни статии