Дерат ни с 300 лева за нови топломери

Мобилизират повече инкасатори с маски

Подмяната на старите топломери и водомери с уреди с радиоотчитане започва от 25 октомври. Тя е задължителна за устройствата, чийто срок изтича, както и за сградите, които тепърва се присъединяват към парното.

Около 250-300 лева ще излезе подмяната на топломерите и водомерите на двустайно жилище. Смяната на старите уреди с такива с дистанционно отчитане трябва да започне от 25 октомври. Тя ще е задължителна за новите топлоснабдени сгради и за старите, в които срокът на топломерите изтича. При някои абонати това ще стане тази година, при други - през следващите. До 2027 г. всички топлинни разпределители и водомери в страната трябва бъдат подменени с уреди с радиоотчитане.

Това предвижда промяна в Закона за енергийната ефективност, публикувана за обществено обсъждане. С тях в българското законодателство се въвеждат изискванията на европейска директива за реално отчитане на потреблението и формиране на реални месечни сметки за топлинна енергия.

Сградите, в които всички уреди са с дистанционен отчет, след 25 октомври ще получават фактури според реалното потребление поне веднъж на три месеца, при поискване от потребителите или ако получават електронни фактури. В останалите случаи сметките по реално потребление ще се предоставят два пъти годишно. А от 1 януари 2022 г., когато в топлофицирана или сграда с централно охлаждане всички инсталирани уреди за измерване на парното и топлата вода или на енергията за охлаждане са с дистанционно отчитане, сметките по реално потребление ще се правят поне един път месечно, пише още в проекта.

39-40 лева струва дистанционен топлинен разпределител заедно с монтажа върху радиатора и пломбиране. 33 лева промоционална цена предлагат някои фирми за дялово разпределение. Радиоводомерът с монтаж и пломбиране пък струва 90 лева, ако е купен от „Техем“, и 94 лева - от „Термокомплект“. И при него има промоция от 75 лева при закупуване и монтаж до края на извънредното положение. Така общо за подмяната на три разпределителя и два водомера с дистанционно отчитане общата инвестиция ще излезе 249 лева при ползване на промоцията и около 300 лева без отстъпка. Веднага след приемането на европейската директива в очакване изискванията й да се транспонират в българското законодателство фирмите за дялово разпределение предложиха за водомерите с визуален отчет възможност за допълнителното му оборудване с радиомодул.

По официални данни с парно се отопляват 571 865 домакинства у нас. Топлофикациите имат и 44 742 небитови абонати - фирми, институции, здравни и учебни заведения. Общият брой на монтираните разпределители на радиаторите е 1 276 299, от които с дистанционно отчитане са 574 056.

Отчитането на топломерите тази година се забави заради извънредното положение. Топлинните счетоводители вече се ангажираха да увеличат екипите инкасатори, за да успеят да засекат уредите и годишните изравнителни сметки да бъдат готови до 15 юли. Това е срокът, посочен в наредбата за топлоснабдяване в сила от 12 март 2020 г., съобщиха от „Топлофикация София“. При посещение в домовете на клиентите отчетниците ще спазват всички мерки за безопасност и ще носят лични предпазни средства. Те ще удостоверяват самоличността си със служебни карти“, казаха от столичното дружество. До 10 юли ще бъдат отчетени уредите, а до 15 юли ще изготвят изравнителните сметки на потребителите и ще бъдат предадени на домоуправителите и на етажните съсобственици. 31 август е крайният срок за допълнителни отчети, възражения и преработване на сметките. След тази дата няма да се приемат рекламации и няма да се поправят сметки, са категорични от Топлофикация.

Подобни статии