Десет процента от децата в приемни семейства са с увреждания

Анализ на Националния екип за организация и управление на проекта "Приеми ме 2015" изследва характеристики за общо 1 788 деца, пребивавали в приемните семейства в 153 общини партньори през юли тази година. От този брой деца 1 605 са здравите, 183 са децата с увреждания, или 10 на сто от общия брой. Анализът е публикуван на сайта на Агенцията за социално подпомагане.

Най-много деца в професионални приеми семейства в отчетния месец са на възраст между 6-14 години - общо 656. Най-голям брой, както всеки месец, са децата с увреждания от същата възрастова група (6-14 г.) - 73, или близо 40 процента от децата с увреждания под приемна грижа. Най-малко са децата с увреждания от 0 до 3 г. - 30. През юли настаняванията в приемни семейства са на 77 деца(в т.ч. 7 деца с увреждания), през юни бяха 61, май - 45, април - 62.
Децата, за които е приложена мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, през юли 2021 г. преимуществено са от общността (биологичното семейство, семейство на роднини или близки, същото или друго приемно семейство) - 92,2 на сто от общия брой.
През юли комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили 11 нови приемни семейства, заличените приемни семейства също са 11. Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към 31.07.2021 г. са общо 1 922 (професионални - 1 918; доброволни - 4).

Подобни статии