Диян Стаматов: Графикът на учебните часове ще се променя ден за ден

Стартираме присъствено, минаваме онлайн при болен ученик

"Разделянето на класовете означаваше да има групи с дистанционна форма, за да може по този начин да се използва базата на училището. Трябваше да комбинираме така часовете, че да има дистанционни и присъствени. На този етап това не се приема от МОН и ние трябва да се съобразим с правилата и препоръките, които се дават. Така че стартираме присъствено, а класовете ще са в пълен състав и няма да се разделят на две групи", казва Диян Стаматов, директор на 119 СУ и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

- Г-н Стаматов, имаше много предложения за новата учебна година. Едно от тях засягаше времетраенето на часовете в присъствената форма на обучение. Какво ще бъде то?

- Всичко ще бъде пречупено през призмата на самото училище. В зависимост от броя на учениците ще се наложи да се направи график, който ще е най-удачен и то, отразявайки конкретната ситуация седмица за седмица. Въпреки че всички в момента да искаме да започнем редовно и да действаме по един стабилен график, ясно е, че изненади ще има постоянно и графикът на учебните часове ще се променя ден за ден.

- Защо?

- Да допуснем следната хипотеза. При нас например в начален етап са около 25 паралелки. Хипотетично да допуснем, че първата седмица няма никакъв проблем и всичко си върви по план. Колкото и да сме оптимисти обаче, реализмът подсказва, че при 500-600 деца и 3-5% с положителен тест, между 5 и 15 деца на ден е възможно да се заразяват с коронавирус. Това означава промяна на предварителната нагласа и класът да излезе в дистанционен формат. Моята нагласа е, ако се наложи да превключим на дистанционен формат, да не променяме графика за учебното време. Ще се запази същият график, като часовете започват стъпаловидно за отделните класове през 15 минути, за да няма струпване. Това ще се отрази и при преминаването в дистанционна среда. Ще е същото, за да няма объркване нито на родители, нито на ученици.

- Ще се правят ли блок часове?

- Моята идея е, където е възможно да се опитаме да заложим на блок часове с продължителност каквато е в момента - 40 минути за големите ученици и 35 минути за първи и втори клас. Разминаванията в началото и края на часовете може да е само в начален етап, защото там наистина детската психика няма как да бъде толкова силно регулирана, че да сме абсолютно винаги стриктни за спазване на физическа дистанция. Докато при големите след 5-и клас съм убеден, че ще има една добра слушаемост от страна на учениците. А другата ми основна нагласа е всеки ден преди първия час да има по 5 минути напомняне за необходимостта от спазване на дистанция и миене на ръцете, за ползване на дезинфектанти повече пъти от всеки друг път. За ползване на само една тоалетна от всеки клас. Тези 5 минути са много важно да се напомня също и да няма излишни прегръдки, децата да се движат в една посока. Но не трябва да сме силно вярващи, че децата ще ги спазват.

- Ще се разделят ли класовете на две групи и ще поемат ли учители от занималнята по-малките ученици?

- Това предложение за разделяне на класовете не се прие и ще се наложи да работим в стария си традиционен формат. Колегите от занималнята ще са си в занималнята, а колегите в начален етап - в сутрешния блок. Пак казвам, че това е изключително трудно откъм превенцията, която се изисква от нас за спазване на дистанция. Разделянето обаче означаваше да има групи с дистанционна форма, за да може по този начин да се използва базата на училището. Трябваше да комбинираме така часовете, че да има дистанционни и присъствени. На този етап това не се приема от МОН и ние трябва да се съобразим с правилата и препоръките, които се дават. Така че стартираме присъствено, а класовете ще са в пълен състав и няма да се разделят на две групи.

- Как тогава ще се спазва дистанция?

- Движението по коридорите ще се регулира, ползването на тоалетните – ще бъде фиксирано. Класът ще знае коя тоалетна е за него, за да няма излишно движение. Ще има дезинфектанти във всяка стая. Ще се ползват тоалетните в рамките на учебния час.

- Тоест няма да има дистанционно обучение в началото.

- Тръгвайки на училище, ще сме в изцяло дневна форма на обучение. При положителен тест в даден клас той излиза в 14-дневна карантина. И тогава класът минава 100 процента дистанционно през тези 14 дни.

- И смените на децата ли остават постарому?

- Аз съм готов на тази гъвкавост, която предложих. Най-вероятно тя ще се наложи, ако в един момент класовете изведнъж преминат в дистанционен формат. Защото няма как те да се върнат след това 100% изведнъж. Имаме готовност за тази гъвкавост.

- Какво ще съдържат медицинските протоколи за училищата?

- Задължителните правила ще укажат къде ще се ползват маски, как ще се спазва дистанция, както и разрешение дали да има промяна в продължителността на часовете. Един директор не може да си прави промени в продължителността на часовете, ако няма разрешение от здравните власти. Междучасията също са фиксирани в наредбата и трябва да са по-гъвкави, защото в противен случай нищо не би могло да се направи. Колкото и да са препоръчителни характеристиките на МОН, здравното министерство е много по-консервативно в своите наредби.

- Значи без разписани правила ще си има и голямо междучасие, и малки междучасия.

- Да, топката е в здравното министерство. Блок часовете са разрешени за гимназиален етап, но има една разпоредба, че трябва да има последователност - облекчени часове, леки часове, трудни часове. Тук веднага възниква ситуацията за лекия час, който е физическо възпитание, когато времето стане студено, е ясно, че няма да може да е навън. Какво правим? Тъкмо в тези протоколи на здравното министерство е необходимо да се каже как ще се реализират тези часове.

- Ще се провежда ли изобщо физическо възпитание?

- Длъжни сме да имаме, защото иначе ще има много аномалии. Как може да бъде организирано? Един от начините в начален етап е децата да са на отворени прозорци и заниманията да се провеждат в класните стаи. Така няма да има струпване на ученици във физкултурните салони. Единият клас ще си остане в класната стая, където ще идва учителят по физическо, а другият ще отиде в салона. Няма да има струпване.

- Какво ще стане със спортните занимания, които се провеждаха в училище?

- Европейските протоколи, които съм изчел до момента, не препоръчват колективни спортове, като и борба, карате, които са със силен допир един до друг. И най-вероятно само индивидуалните спортове ще бъдат разрешени.

- Има изследвания, че пеенето повишава опасността от зараза, особено когато става дума за много хора. Какво ще стане с часовете по музика?

- В часовете по музика на този етап има доста теоретични елементи, които биха могли да се използват. Определено през септември часът по музика ще бъде на открито, както и през октомври, когато е все още топло и приятно. През останалото време децата ще бъдат в кабинета. При нас този кабинет е доста добре оборудван, много скъп, но децата няма да пеят, за да няма размяна на различни въздушни маси. Ще слушат музика, ще се представят различни музикални течения.

- Как ще стартирате на 15 септември?

- На 15 септември ще въведем стъпаловиден график. Откриване на двора ще има най-напред за 1-ви клас, един час по-късно за 5-и клас и час по-късно за 8-и клас. Апелът ми към родителите е да не носят цветя, които използват като символ на уважение към учителя. В условията на пандемия не се ръкуваме, не би трябвало да се предават предмети от ръка на ръка. Ще ги помоля да заменим цветята с нещо практично. На нас ни трябват много дезинфектанти, много хигиенни материали. Кофи с дезинфектанти! В тази посока апелът ми е да проявят необходимата човечност да дарят средствата за цветя за дезинфектанти и хигиенни материали. Разбира се, доброволно.

- По какъв начин ще се организира храненето в стола?

- Храненето в стола ще бъде по различен алгоритъм. Ще започне още в 11 часа до към 14,30 часа. Ще влизат по две паралелки за по 15 минути, което е абсолютно достатъчно време да се наобядват. Няма да има застъпване на повече от две паралелки. На 350 квадратни метра няма да има повече от 60 деца. За големите училища е много трудно да осъществим обяд в класните стаи, защото кетърингът много трудно се разнася за 400-500 деца в толкова много помещения. Този вариант за големите училища не е удачен.

 

Още по темата: Образование

Подобни статии