Динозаври затоплили Земята с газове

Завроподът изпускал по 1,9 килограма метан всекидневно

Газовете на динозаврите може да са допринесли за глобалното затопляне. До този извод е стигнал д-р Дейв Уилкинсън, еколог в Ливърпулския университет „Джон Мурс”.

Както и при съвременните преживни животни, в организма на гигантските тревопасни динозаври е имало специфични микроорганизми, които изпускали голямо количество метан – мощни парникови газове, които допринасят по-ефективно за акумулирането на висока температура, отколкото въглеродния двуокис.
Екипът, оглавяван от д-р Уилкинсън стига до извода, че кравите, овцете, козите, жирафите и другите тревопасни животни днес способстват за глобалното затопляне, като изпускат ежегодно от 50 до 100 милиона тона вредни емисии. Това е съществен принос към 500-600 милиона тона парникови газове, ежегодно отделящи се вследствие на човешката дейност, по данни на Световната метеорологична организация.
Преживните животни имат огромни търбуси, запълнени с особени микроорганизми, които разрушават грубите тъкани на растенията. Главният страничен продукт от процеса е метанът, който някъде трябва да се дене. Неговото отделяне пък предизвиква т. нар. парников ефект.
„Метанът може да напуска организма на животното по различни начини. Например при кравите той излиза пред устата”, казва Дейв Уилкинсън. Що се отнася до това, по какъв начин метанът се е отделял от организма на 20-тонните завроподи – най-големите от всички известни динозаври, Уилкинсън признава: „Ние нямаме достоверни данни за това, което е ставало със завроподите”.
За да пресметнат какво количество метан са отделяли завроподите, учените предположили, че на територията на Земята и при богата растителност е имало примерно около 10 завропода на квадратен километър. Въз основа на анализа си върху съвременните преживни животни екипът от учени стига до извода, че е завроподът е бил в състояние да изпуска 1,9 килограма метан ежедневно. За сравнение американската крава отделя ежедневно средно от 0,2 до 0,3 килограма метан.
Ако за база се вземат 75 милиона квадратни километра от Земята с богата растителност, когато са живели завроподите, то тяхното производство на метан би могло да достига до огромни обеми – приблизително 520 милиона тона на година.
„Когато тръгнахме да правим изчисленията си първоначално, бяхме далече от тези цифри, които се получиха в крайна сметка – казва Уилкинсън, чието изследване е публикувано в майския брой на списание Current Biology. – Ние все още не сме убедени в точността на нашите оценки, но те предполагат, че количеството метан, изпускано от завроподите, по всяка вероятност е било приблизително равно на всички съвременни глобални източници на метан – и естествени, и изкуствени”.
Уилкинсън и неговите колеги признават, че са изложили до голяма степен догадки в изследването си. За консултация учените се обърнали към физиолога Маркус Клос, който, без да е взел участие в изследването, отбелязва, че изчисленото от екипа отделяне на метан, основано върху тонажа на завроподите, като за база служи изучаването на съвременните рептилии и млекопитаещи, които се явяват най-близките живи родственици на динозаврите. Но възникнали трудности с птиците, тъй като не е известно колко метан отделят тревоядните пернати.
„Ако бяхме открили, че тревоядните птици произвеждат по-малко метан, отколкото тревопасните млекопитаещи, съпоставими по размер, тогава изчисленията може би трябваше да започнат наново”, казва Клос от университета в Цюрих.
Независимо от направения анализ вкаменелостите показват, че завроподите са живели в значително по-топъл свят, отколкото ние. Учените изследват възможността за повишаване на нивото на метана в периода на разпространение на завроподите на Земята.

Подобни статии