Директорите на общинските и на държавните училища - с основна заплата, не по-ниска от 1535 лева

Директорите на общинските и на държавните училища не могат да имат основна заплата по-ниска от 1535 лева. Това посочва в своя заповед с правила за определяне на работните заплати в посочените образователни институции образователният министър Красимир Вълчев. Видът на институцията и броят на учениците, обучаващи се в нея, влияят за определянето на минималното месечно възнаграждение.

1535 взема директор на начало, основно или обединено училище, в което се обучат до 50 деца. Ако той обаче ръководи гимназия, специализирано или средно училище, заплатата му започва от 1575 лв. Тези в специалните училища пък вземат по 1630 лв. При средно големите школа с между 801 и 900 ученици, месечното възнаграждение е над 2 бона. Директор на начало, основно или обединено училище взема поне 2040 лв., на гимназия, специализирано или средно училище – 2105 лв, а специалните – 2140. Ръководителите на най-големите школа с по над 1400 ученици имат най-големи заплати. На обедините месечното възнаграждение е 2420 лв., гимназии или средни училища – 2485.

В заповедта и в правилата към нея са посочени и допълнителните възнаграждения, които могат да получават директорите на образователни институции. Например за степента "доктор" директорите допълнително получават 130 лева, а за "доктор на науките" - 160 лева. Има и допълнителни средства за директорите на образователни институции при организирането на държавни зрелостни изпити и на национални външни оценявания, както и за занимания по интереси на учениците и децата ( между 20 и 40 лв.).

Към брутната заплата на директорите могат да се добавят и допълнителни възнаграждения. Например, за официални празници и началото на учебната година. То се дава до три пъти в година и не може да надвишава 2800 лв.

Измененията на индивидуалните основни заплати на директорите се определят при условие, че след 1-и януари са увеличени заплатите на педагогическите специалисти в институцията. Така възнаграждението на ръководителите на училищата трябва да нарасне със средния процент на увеличение на заплатите на учителите. Ако тази стойност обаче е по-ниска от основната работна заплата за конкретния вид институция и брой ученици, на директора се определя нова основна заплата, която да е равна на установените размери в заповедта на Вълчев. Така, ако директорите увеличат заплатите на педагогическите специалисти с по-голям процент, то и техните възнаграждения тази година ще бъдат по-големи.

Подобни статии