Дунавските градове и села ще се сдобият със сертификат, но не зелен

Международната асоциация DANUrB (DIA) ще обединява политиките, свързани с Дунав. Асоциацията е създадена в Естергом в рамките на първата международна конференция DANUrB+, организирана от Будапещенския университет по технологии и икономика и Унгарския център за съвременна архитектура, съобщиха участници във форума.

Целта на DIA е да трансформира международния проект между седем дунавски държави в устойчив и активен формат на сътрудничество, като координира културни инициативи по поречието на река Дунав и планира да създаде сертификационен знак Danube Urban Brand на дунавските селища. Международният проект ще стимулира трансфера на знания за оперативните стратегии за поддържане на трансграничните корпорации в институционализирана рамка, фокусирана върху различните екологични и социални аспекти.

Единодушно за първи председател на DIA е била избрана д-р Aнна-Мария Орбан. От българска страна са поставили подписа си представители на три партньорски организации - Националният туристически клъстер "Българският пътеводител", Фондация "Блулинк" и Нов български университет.

Основните приоритети на Асоциацията са: да прави ежегоден мониторинг на етикетираните субекти, като първата група услуги/ доставчици/ производители ще бъде избрана в рамките на проекта DANUrB+, след което знакът за качество ще обхване и други образувания по поречието на р. Дунав. Маркетинговите дейности също са отговорност на DIA, която ще инициира проекти и ще ги свързва, ще бъде инициатор на всеки проект, свързан с DANUrB в бъдеще, финансирани от ЕС и други проекти, които се грижат за развитието на общностите, на наследството и автентичните ценности по поречието на реката. Третият приоритет е DIA да стане най-престижната организация, грижеща се за наследството и общностите на Дунав на ниво ЕС. Дунавската асоциация ще бъде постоянен съветник по местните, националните програми и на тези на ЕС. Ще е важна част в бъдещето на Дунав като река, свързваща общности.

Проектът DANUrB+ започна през юли 2020 г., за да активира непопулярното културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Той е съфинансиран от Международната програма Interreg Danube за 2014-2020 г. Негов краен резултат се очаква да бъде повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.

Подобни статии