Два нови Изследователски центъра са изградени в УНСС

В Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ бяха изградени и въведени в експлоатация два нови Изследователски центъра. В тях освен научни изследвания и реализиране на изследователски проекти, ще може да има и обучение, съобщи пресцентърът на УНСС.

Изследователските центрове са част от най-новия учебен корпус на университета, завършен през тази тази година.
Двата научни центъра разполагат общо с 500 компютъра, свързани към съответни сървърни системи за научни изследвания и научни инфраструктури. Основното финансиране за тези центрове е по проекта "Дигитализация на икономиката в среда на големи данни", управляван от Изпълнителната агенция към Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Подобни статии