Държавата ще стопанисва язовир „Огняново“

Язовир „Огняново“ преминава под контрола и стопанисването на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ). Това реши Министерският съвет на вчерашното си заседание.

Областната администрация, която досега управляваше и контролираше водоема, няма необходимите експертни и технически възможности за поддържане на язовирната стена. Към момента язовир „Огняново“ е с 63,3% ползвателен обем, а язовирната стена се стопанисва от „Кремиковци“ АД. До 2011 г. водите от язовир „Огняново“ са се използвали за промишлено водоснабдяване на комбината „Кремиковци“, а в момента от язовира не се ползват води. Осигурени са 95% от притока към водоема.

 

Подобни статии