Държавен фонд "Земеделие" изплати близо 320 хил. лeва за инвестиции в рибарския сектор

Държавен фонд "Земеделие" преведе 319 340 лв. безвъзмездна финансова помощ на девет местни инициативни рибарски групи в изпълнение на стратегиите им за развитие, съобщиха от фонда. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2021 г. по мярка 4.2. "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие" от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Чрез Стратегиите си за развитие Местните инициативни рибарски групи подпомагат изпълнението на основните приоритети на Програмата за морско дело и рибарство. Целта е да се повиши конкурентоспособността на рибарските области посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура. Териториалното развитие се осъществява на принципа на публично-частното партньорството.
Финансова подкрепа по програмата са получили: МИРГ - Варна - район Аспарухово-Белослав-Аксаково, МИРГ - Пазарджик, МИРГ - Несебър-Месемврия, МИРГ - Шабла-Каварна-Балчик, МИРГ - Български черноморски сговор: "Бяла-Долни чифлик -Аврен", МИРГ - Поморие, МИРГ - Бургас-Камено, МИРГ - Високи Западни Родопи: "Батак-Девин-Доспат" и МИРГ - Самоков.

Подобни статии