ЕК съди България за липса на връзка на търговския ни регистър с BRIS

Европейската комисия съобщи, че е решила да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС за това, че все още не е свързала търговския си регистър с европейската система (BRIS).

Крайният срок, до който България трябваше да се свърже, беше 8 юни 2017 г., пояснява комисията. Над четири години след изтичането на този срок и въпреки многократните призиви от страна на ЕК България все още не е свързана със системата, се посочва в съобщението.

Затова нито една от функциите на BRIS не работи спрямо българските дружества. Несвързването на България с BRIS затруднява получаването на съответната информация за българските дружества от гражданите, дружествата и специалистите от ЕС. Без BRIS търговските регистри не могат да си сътрудничат при презгранични сливания, в които участват български дружества, или при процедури, свързани с презгранични клонове на български дружества, пояснява ЕК.

За дружествата, които все по-често извършват трансгранична дейност, е от съществено значение да имат лесен достъп до информация за дружествата, установени в различните държави в ЕС. BRIS улеснява достъпа на обществеността до информация за дружествата от ЕС, така че всички европейски търговски регистри могат да обменят данни по електронен път, по безопасен и сигурен начин, във връзка с презгранични сливания и чуждестранни клонове. В дългосрочен план целта е да се подобри доверието в единния пазар чрез повишаване на прозрачността и предоставяне на актуална информация, като същевременно се намали ненужната тежест за дружествата, допълва ЕК.

На 2 юли 2020 г. комисията изпрати официално уведомително писмо на България. На 18 февруари 2021 г. бе издадено мотивирано становище, припомня ЕК.

Подобни статии