Експертни и граждански организации продължават да настояват за оттегляне на проекта на наредбата за къмпингуване

Осемнадесет експертни и граждански организации и приблизително хиляда граждани очакват решение за оттегляне на проекта за наредба по чл.10 а от Закона за устройството на черноморското крайбрежие и да се предприемат действия по създаване на регулация чрез Национална стратегия за къмпингуване в полза на държавния и обществен интерес. Това съобщиха организациите, които предлагат своята експертиза по темата.

Над 1000 становища по данни и анализ на гражданските организации са изпратени срещу забраната за свободно къмпингуване, която според организациите се отключва от проекта за Наредба към закона за черноморското крайбрежие. Становищата ще се разглеждат от междуведомствена група, става известно от отговор от вчера на Министерство на туризма, посочват организациите. Той е вследствие на становище по проблемите на наредбата, изпратено до президента, министър-председателя, ведомствата, изготвили проекта за наредба,/МРРБ, МЗХГ, МОСВ и МТ/, както и за сведение на министрите на икономиката, културата и здравеопазването.
Организациите твърдят, че са получили отговор по Закона за достъп до обществена информация, в който са поискали да знаят кои са експертите, участвали в изработката на проектонаредбата, но вместо списък с имена им е бил изпратен списък с длъжности и заличени бели полета. Те се позовават на становища на Комисията за защита на личните данни, според които лицата, заемащи публична длъжност, са с обществен статут, поставящ ги в положение на по-занижена защита по отношение техните лични данни.
Сред съвносителите на становището са: Асоциацията на парковете в България, Българската фондация биоразнообразие, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Свободен Камен бряг и други.

Подобни статии