Енергийният министър поиска БЕХ да освободи ръководството на "Булгартрансгаз"

Енергийният министър Андрей Живков е поискал от Българския енергиен холдинг (БЕХ) да отстрани ръководството на „Булгартрансгаз“.

Поводът е проверката на Комисията за енергийно и водно регулиране, която е установила, че при осъществяването на проекта „Балкански поток“ държавното дружество не е поискало предварително одобрение на договорите за изпълнение на строителните дейности и на банковите заеми, с които са извършени плащанията за тях.

От Енергийното министерство съобщават, че сключените договори за банкови заеми от страна на „Булгартрансгаз“ са увеличи задлъжнялостта на газовия оператор от 4 милиона лева в началото на 2019 г. на над 2,6 милиарда лева към днешна дата. Тези договори е трябвало да бъдат одобрени от регулатора, но „Булгартрансгаз“ не е уведомил Комисията за тях.

Според министерството проверката на КЕВР е потвърдила изнесените и от тях данни за неефективното управление на държавния газов оператор, както и че проектът „Балкански поток“ оказва отрицателно влияние върху цялостното финансово състояние на дружеството и води до неговата свръхзадлъжнялост.

В отговор БЕХ обяви, че очаква писмено потвърждение на направеното искане от министъра на енергетиката Андрей Живков за отстраняване на ръководството на „Булгартрансгаз“. Едва след това Съвета на директорите ще разгледа възможността за смяна на управлението на компанията.

От холдинга обръщат внимание на факта, че „Булгартрансгаз“ е предприятие с двустепенна система на управление и съгласно Закона за енергетика то е независим преносен оператор, въпреки че е под шапката на БЕХ.

Ръководството на „Булгартрансгаз“ бе назначено след провеждането на конкурс малко преди предишните парламентарни избори.

Подобни статии