Етичната комисия на СУ единодушно е установила плагиатство в книгата на Петър Илиев

Снимка: кадър бТВ

Етичната комисия на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е установила единодушно плагиатство в книгата на  Петър Илиев "Компетенцията на Народното събрание" и е уведомила за това ректора на университета. Това става ясно от съобщение на сайта на ВУЗ-а. Това е основание за дисциплинарно уволнение.

От СУ напомнят, че след постъпили сигнали етичната комисия е направила проверка.

Въз основа на резултатите от проверката Етичната комисия излезе със становище, че в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник.

От СУ посочват, че съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на ВУЗ-а,  установеното плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Същият текст изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.

Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по чл. 129.

Самото становище на комисията може да видите ТУК:

От етичната комисия установят 92 страници съвпадения. В него те посочват и факта, че се появи второ издание на книгата с 80 страници по-малко. "Комисията има основания да допусне, че представянето на книгата в преработен съкратен вариант от 618 страници, необозначен като второ издание, е опит за възпрепятстване на започналата на девети август 2021 г. вътрешноинституционална проверка, което само по себе си е нарушение и е несъвместимо с академичната честност и почтеност"., пише в становището.

Подобни статии