Ето кои са най-търсените работници в различни области на страната

Пазарът на труда изпитва недостиг на работна ръка, а причините за това най-често са свързани с това, че младите хора заминават в чужбина, а населението ни прогресивно застарява.

В Габровска област например има недостиг на електротехници, заварчици, монтьори, всякакви кадри за машиностроенето, както и огняри, съобщава БТА. В Бюрото по труда там срещали трудности с осигуряване на кадри по тези професии, дори само когато работници се пенсионират или заболеят и отсъстват. Въпреки, че в Габрово има технически университет, пазарът на труда среща трудности и с инженерните професии. Работодателите не могат да намерят и готвачи и сервитьори, макар в града да има професионална гимназия, която подготвя кадри за туризма. Причината е същата - търсене на реализация по курортите и в чужбина. В областта обаче има излишество на шивачки. 

В област Плевен са обявили 350 свободни работни места, а се търсят предимно шивачи, строители, монтажници, социални асистенти и други. Често млади хора с малки деца не се съгласяват да заемат дадена позиция, защото трябва да работят на смени, други пък не искат да пътуват далеч от местоживеенето си, водещ фактор често е и заплащането, посочват експерти.

Според проучването на потребностите от работна сила, изготвено от Областния съвет по заетост, работодатели са заявили, че през следващите 12 месеца биха наели най-много шивачи, строители, работници в хранително-вкусовата промишленост, лекари, учители и медицински сестри. Най-малка е необходимостта от електротехници, офис-секретар, инженер-химици, специалисти по логистиката и други, става ясно още от проучването. Справка на Регионалното управление на образованието показва, че към днешна дата свободните места за учители са само три в област Плевен. Търсят се преподаватели по английски език и по математика и физика.

Във Варненския регион пък има недостиг на възпитатели, учители, инженери, монтажисти, огняри, шофьори на тежкотоварни автомобили.
В началото на есента най-много незаети работни места са обявени в сферата на търговията, образованието, преработващата промишленост и туризма. Търсят се продавач-консултанти, агенти по осигуряване, общи работници, готвачи за заведения за бързо хранене. Обявени са и 20 свободни места за салонни управители. В системата на образованието има незаети позиции за учители по общообразователни предмети в прогимназиалния етап. В сектора на морския транспорт има сериозна липса на висши морски офицери, допълни картината Продан Раданов, управител на "Зодиак Меритайм", чиято основна дейност е опериране и мениджмънт на кораби. По думите му на пазара вече има недостиг и на морски изпълнителски състав, защото заплащането вече не е толкова атрактивно както преди години.

В област Кърджали пък свободните работни места са за хора със средно образование. Най-голям е гладът за машинни оператори, шлосери и заварчици. След тях по интерес от работодателите са заетите в шивашката промишленост. Шивачи, гладачи и машинни оператори в текстилната индустрия са най-търсените кадри в региона.

В област Търговище значително намаляват потребностите от специалисти с квалификация в количествено отношение. Това показва анализ на резултатите от второто за годината анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила.
По време на първото изследване работодателите в региона са посочили необходимост от 5587 души с определени квалификации, като водещи са били машинен оператор, водач на МПС за обществен превоз, строител и електротехник. При двете проучвания през 2021 г. преобладаващата част от професиите в тази категория изискват висше образование. Потвърждава се дефицитът на медицински кадри, шофьори.
Класацията на търсени работници без квалификация водят тези в преработващата промишленост. Работодателите в областта посочват и кои са предпочитаните знания и умения, с които трябва да разполагат наетите при тях. Като важно за работодателя е определено умението за контрол и дисциплина, следват продуктивност, инициативност и адаптивност.

Видинските работодатели също, трудно намират специалисти за определени позиции. Причината е, че голяма част от трудоспособното и висококвалифицирано население от региона е мигрирало към големите градове в страната и чужбина.
Трудно се намират и нискоквалифицирани работници, на които се предлага стартова заплата от 1000 лв и обучение за дейност, която ще упражняват, каза за БТА Мартин Петров, изпълнителен директор за България на германска компания за производство на електронни компоненти. От началото на този месец фирмата, базирана във Видин, премина на трисменен режим и обяви, че набира 120 работника от региона за монтажници на електронни компоненти, сервизни техници и технолози на машина тип "спойка вълна". Независимо от предлаганото въвеждащо обучение, организиран служебен транспорт, социални придобивки и допълнителни бонуси, желаещите са малко, а тези които кандидатсват не могат да покрият и минималните изисквания на фирмата, допълни Петров.
Вакантните единични позиции за хора с висше и средно специално образование са малко - за медицински сестри и лекари, счетоводители, учители. За почти всички свободни позиции се предлагат безсрочни договори, но без обявен размер на стартовата работна заплата. Там където заплащане е обявено, сумите са под минималната работна заплата за страната и обявите са насочени към работници с ниска квалификация. Най-високата заплата, обявена във видинското Бюро по труда, е 600 лева - за специалист в областта на изкуствата, показва официалната справка за обявените свободни работни места.

Подобни статии