Ето кои са новите топ дестинации за обучение, най-предпочитани от българските студенти

Германия, Гърция и Италия са трите топ дестинации за обучение в чужбина, става ясно от данни на просветното министерство за заверените български дипломи за следване в страната. Миналата година първите три най-предпочитани държави били Германия, Гърция и Великобритания.

В същото време от МОН отбелязват, че Националният център за информация и документация заверява все по-малко български дипломи за следване в чужбина. Общо 1536 души от завършилите училище през изминалата учебна година са получили печат Apostille, който удостоверява истинността на дипломата им за средно образование. Легализирани са общо 2652 документа заедно с такива на завършили от предходни випуски.

За сравнение през 2020 г. са заверени преведените дипломи на 2210 абитуриенти. С тези на дипломирали се по-рано са общо 3678.

През 2019 г. са легализирани 2823 документа на дипломирали се в същата година, а заедно с предишните са общо 4683.

Тенденцията за плавно намаляване на желаещите да следват в чужбина се дължи, от една страна, на по-малките випуски, които завършват средно образование. Други причини за спада са излизането на Великобритания от ЕС и пандемията от COVID-19 в последните години.

Подобни статии