Еврокомисията ни натиска да отменим поощряването на местни продукти

Европейската комисия съобщи, че изпраща мотивирано становище до България за дискриминационни мерки от търговците на дребно, които са задължени да поощряват местните хранителни стоки.

Българският закон задължава търговците на дребно да предлагат ясно място за продажба на местни хранителни изделия, като мляко, риба, прясно месо, яйца, мед, плодове и зеленчуци, отбелязва ЕК. Такива задължения подкопават свободното движение на стоки и създават по-изгодни условия спрямо вноса. Това ограничава свободата на търговците на дребно да решават какво и как да предлагат на пазара, се посочва в съобщението.

Заради пандемията от Ковид-19 и влиянието за икономиката на ЕС е наложително да се запази свободното движение на стоки и свободата на установяване в духа на европейската съпричастност, заявява комисията. Отбелязва се, че през май ЕК изпрати официално писмо до София и сега предприема следваща стъпка в наказателната процедура. Нашата страна има два месеца да отговори, а в противен случай комисията може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

Подобни статии