Европейска директива насърчава пиенето на чешмяна вода

Ресторантите, кафенетата и фирмите за кетъринг ще бъдат задължени да предлагат безплатна вода на клиентите си.

Това предвижда приета вчера от Европейския парламент директива, която трябва да бъде въведена в страните членки през 2022 г. Те ще трябва да гарантират безплатното предоставяне на вода в обществените сгради. Заведенията и столовите също трябва да осигуряват вода без пари или срещу ниска такса за обслужване, гласи европейският документ.

Основните цели на директивата са да се подобри качеството на чешмяната вода в Европа, да се осигури по-добър достъп на гражданите до нея и да се стимулира употребата й за сметка на бутилираната. Хора от уязвимите групи като бездомни, малцинства, малоимотни, бежанци  трябва да имат достъп до чиста питейна вода. По този начин Европа фактически възприема и ще приложи традиционната преди години в България практика във всяко населено място да има чешми за питейна вода, от които всеки може да пие безплатно.

С директивата ЕС въвежда по-строги ограничения за някои замърсители. Водните оператори вече няма да могат да подават във водопровода вода със съдържание на манган, арсен, олово и други химически елементи, замърсена с бактерии, които я правят опасна за пиене. Според евродепутатите по-строгите стандарти за питейната вода ще я направят безопасна и хората ще бъдат насърчени да предпочетат чешмяна, а не бутилирана вода.

До началото на 2022 г. Европейската комисия ще изготви списък на веществата или съединенията, представляващи опасност за здравето и ще извърши мониторинг над тях. Списъкът ще включва фармацевтични продукти, ендокринни нарушители и пластмасови микрочастици. Комисията ще създаде европейски списъци с вещества, които могат да влизат в контакт с питейна вода, без да вредят.

Над 600 млн. евро годишно ще спестяват домакинствата от страните в ЕС, ако заменят бутилираната вода с чешмяна. Европейската комисия е изчислила икономията при масово отказване от ползване на бутилирана вода. А това ще стане при повишаване качеството на водата от водопровода и намаляване или пълно премахване на вредните примеси от нея. Преминаването към чешмяна вода ще доведе и до намаляване на отпадъците от пластмасови бутилки. Именно те са най-често срещаните боклуци по европейските плажове, показва проучването на ЕК.

Директивата ще влезе в сила 12 дни след публикуването й в Официалния вестник на Европейския съюз. В срок от две години след приемането й държавите членки трябва да направят необходимите промени, за да се съобразят с нея.

 

Подобни статии