Европейската космическа агенция подкрепя курсове по космически технологии у нас

За първи път Европейската космическа агенция подкрепя разработката на университетски курсове в България. По проекта ще бъдат разработени девет съвременни курса по космически технологии и техните приложения, съобщи пресцентърът на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

През февруари 2021 г. започна изпълнението на проекта Space Education for Bulgaria (SpaceEdu4BG), финансиран от Европейската космическа агенция (ЕКА) в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS). Целта на проекта и основната дейност е за разработката на девет съвременни университетски курса, включително учебни планове, лекции и презентации, по водещи теми от космическите технологии и техните приложения. Курсовете ще бъдат на теми, които са идентифицирани като основни в работата на Европейската космическа агенция. Това ще засили теоретичната и практическата подготовка на млади кадри за космическата индустрия, както и ще утвърди привлекателността на Физическия факултет на Софийския университет като желано и водещо място за приложно обучение в областта на космическите изследвания.
Проектът е с продължителност от две години и се координира от катедрата "Астрономия" към Физическия факултет на Софийския университет. Сред авторите на курсовете са учени от СУ, от Института по астрономия с Националната астрономическа обсерватория "Рожен" към БАН, представители на бизнеса и индустрията.
Планира се курсовете да бъдат разработени, да започнат и да бъдат включени в учебните програми на Физическия факултет на СУ за учебната 2022/2023 година. Успешното изпълнение на проекта ще доведе както до по-добра синергия в областта на космическите изследвания и техните приложения у нас, така и до засилването на връзката между българската научна общност и ЕКА.

Подобни статии