Европейският съд се произнесе по питане на българския Специализиран наказателен съд

Законодателството на държава от ЕС, което не предвижда никакви правни възможности за защита срещу издаване на европейска заповед за разследване за претърсване и изземане, и за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка, противоречи на общностното право. Това се посочва в решение на Съда на ЕС по питане, отправено от българския Специализиран наказателен съд.
Държавите са длъжни да зачитат правото на средства за защита. Издаването на европейска заповед за разследване за претърсване и изземане представлява намеса в правото на личен и семеен живот, на жилище и на тайна на кореспонденцията. Изземането би могло да доведе до нарушение и на правото на всеки да се ползва от собствеността над имуществото, което е придобил законно, да се разпорежда с него и да го завещава, пише Съдът на ЕС.

Това право задължително предполага засегнатите от такива действия да разполагат с подходящи правни средства за защита, чрез които да могат да оспорят законосъобразността на тези мерки и необходимостта от тях, както и да поискат подходящо обезщетение, ако действията са били разпоредени или изпълнени незаконно. Задача на държавите е да предвидят в законодателството необходимите за тази цел правни средства за защита, допълва съдът.
За да могат гражданите, засегнати от изпълнението на европейска заповед за разследване, издадена или потвърдена от съдебен орган на издаващата държава, пълноценно да упражняват правата си по Хартата на ЕС за основните права, посочената държава е длъжна да се погрижи тези хора да разполагат с правни възможности за защита пред нейн съд, което да им позволява да оспорват заповедта и нейната законосъобразност. За издаването на европейска заповед за разследване за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка Съдът отбелязва, че отказът за даване на показания може да доведе до принудителен разпит. Гражданите, срещу които е издадена подобна заповед, трябва да разполагат с правно средство за защита срещу произволна или несъразмерна намеса на властите в частната сфера като общ принцип на правото на ЕС, се допълва в решението.
Съдът уточнява, че след като съдилищата на изпълняващата заповедта държава не са компетентни да преценяват материалноправните основания на европейска заповед за разследване за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка, задача на издаващата държава е да направи необходимото всеки задължен да се яви на разпит като свидетел или да отговаря на поставяните при такъв разпит въпроси, да разполага с правно средство за защита. Съдът на ЕС приема, че изпълнението на европейска заповед за разследване за претърсване и изземане и за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка, чиято законосъобразност не може да се оспорва пред съд на издаващата държава, води до нарушение на правото на ефективни правни средства за защита по Хартата на ЕС.
Европейският съд постановява, че за да издава европейски заповеди за разследване, съответната държава трябва да предлага законови възможности за правна защита на засегнатите. В днешното решение се отчита, че българското законодателство не предвижда правни средства за защита против издаването на европейска заповед за разследване.

Подобни статии

 • Подсъдимият за смъртта на журналиста Милен Цветков отказа да дава обяснения

  Подсъдимият за смъртта на журналиста Милен Цветков отказа да дава обяснения

  Делото срещу Кристиан Николов за пътния инцидент, при който загина журналистът Милен Цветков, ще продължи на 20 декември. Причината е, че е необходимо време, за да се изяснят обстоятелства и факти по случая, стана известно на днешното съдебно заседание. Николов отказа да даде обяснения за случилото се, като каза, че ще се възползва от това свое право на по-късен етап. Адвокатите му пък защитават тезата, че тетраканабинолът (активното наркотично вещество, което се намира в марихуаната) в кръвта му бил от паста, която Николов ползвал.

  139
 • КПКОНПИ даде община Варна на прокуратурата

  КПКОНПИ даде община Варна на прокуратурата

  КПКОНПИ даде община Варна на прокуратурата

  С решение на КПКОНПИ от 1 декември 2021 г. материалите от проверката на обществена поръчка в Община Варна са изпратени по компетентност на прокуратурата с оглед данни за извършено корупционно престъпление от лица, заемащи висши публични длъжности, съобщиха от Антикорупционната комисия.

  138