Финландия промени условията за влизане в страната за български граждани. Вижте как

Пет само са вече възможностите за влизане на български граждани във Финландия.

Българските граждани ще бъдат допускани във Финландия само в специално изброените случаи:
• влизане във Финландия на граждани на държави от ЕС и Шенген, пребиваващи във Финландия, и членовете на техните семейства;
• транзитно преминаващи през Финландия;
• пътуване, свързано с работа, командировка или обучение; посещение на близки роднини или партньор на семейни начала;
• дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, държавни представители;
• лица, които се нуждаят от международна закрила или пътуват по други хуманитарни причини, друга необходима и обоснована причина (напр. представители на чуждестранни медии, уреждане на собственост в страната).
По време на граничните проверки служителите ще изискват по преценка представяне на необходими документи. Допуснатите във Финландия български граждани ще бъдат поставяни под препоръчителна 14-дневна карантина.

Подобни статии