Галина Захарова: Аз съм професионален кандидат; независимостта на съда се гради на компетентността

Съдия Галина Захарова представя пред ВСС своята концепция за работата на Върховния касационен съд /ВКС/ по време на процедурата за избор на председател на съда, в която тя е единствен кандидат.

"Аз съм професионален кандидат", посочи Захарова като отбеляза, че изборът за председател на ВКС е въпрос на принципни приоритети - "дали ние искаме да постигнем едни или други базови принципи". По думите й "ВКС е призован да отстоява на най-високо ниво ценностите на правовата държава".
Галина Захарова акцентира върху темата за независимостта на съда, която по думите й се гради на компетентността. "Независимостта е състояние на духа" посочи тя.
"Противоречивата съдебна практика е сериозен проблем и на базата на независимостта на съдебната власт, така се създава впечатлението, че законът се прилага по един начин спрямо едни и по друг спрямо други", заяви още Захарова.
Кандидатът за председател на ВКС отбеляза също, че тя и колегите й искат да постигнат "отстояване на безупречен професионализъм - знаещият и можещият съдия е абсолютния гарант за правата на човека".
Захарова допълни, че е нужно сериозно обучение на магистратите, за което обаче е нужно време и достатъчно кадри, които да отделят от своето време за да се развиват и усъвършенстват.
Галина Захарова изрази тревога, пред Пленума на ВСС, от обстоятелството, че "непрекъснато, ние, като българска държава получаваме упреци за неправилно прилагане на законодателството и осъществяване на правораздаването". По думите й, за да се анализират пропуските и забележките отправени с решенията на ЕСПЧ и Съдът на ЕС е необходимо време и човешки ресурс.

Подобни статии