Готови са предварителните разчети за лекото метро във Варна

Предпроектните проучвания за изграждане на градска железница (леко метро) във Варна бяха представени днес по инициатива на кмета Иван Портних. Проучването е извършено от фирма „СПАТО“ ООД. Проектът е съобразен изцяло с изискванията на ЕС за нови екологични системи за транспорт в градски условия.

Анализите разглеждат различни варианти на изграждане на железницата, успоредно с разширението и продължението на бул. „Цар Освободител“ до Летище-Варна и до Индустриална зона-Варна. Пълната разработка с всички варианти е достъпна в сайта на Община Варна.

„Благодаря на целия екип за положения труд, който ще бъде предмет на дискусия с гражданите, както и с различни браншови и неправителствени организации, които могат да вземат отношение по различни аспекти на този проект. Има етапи, които, при осигурено финансиране, могат да се случат в кратък времеви хоризонт с гарантиран ефект върху трафика.

Има и по-дългосрочни етапи, които са свързани с новата икономическа зона, с южното направление, които също подлежат на обсъждане“, коментира кметът Иван Портних. Той добави, че напълно е реалистично да се започне с първите два етапа – с разширяването на бул. „Цар Освободител“ и успоредно с това - с изграждането на участъка на железницата до летището и до новата икономическа зона.

„Бяхме водили разговори с предното правителство за финансиране с европейски средства или с частична държавна подкрепа на този първи етап, както и за включване на проекта за икономическата зона в Плана за възстановяване. Дано тази държавна нагласа продължи да бъде актуална, защото общината не може да реализира самостоятелно подобни мащабни проекти“, каза кметът.

Той допълни, че изпълнението им е от ключово значение за Варна, защото гарантират откриване на нови работни места, намаляване на трафика и подобряване на екологичните показатели на въздуха, чрез активно използване на електрическите влакове по новата железница. „От представените модели на трафика, ясно се вижда, че при развитие на Икономическата зона, ще е необходим бърз и достъпен транспорт.

Надявам се изграждането на АМ „Хемус“, който е ключов не само за Варна и новата зона, а за цяла северна България и е друг важен държавен проект, също да не бъде спрян. Говорим за подобряване на качеството на живот и повишаването на доходи на хората, защото добрата логистика привлича инвеститори, което гарантира по-бързо до покачване на средния доход в града като цяло“, допълни кметът.

Разработката на трасето на железницата предвижда 7 участъка, на които е направен подробен анализ на възможностите за реализация на скоростен екологичен транспорт:

1. От Летище Варна до бул. „Христо Смирненски“ по бул. „Цар Освободител“. Дължина – 6,635 км, наземно автономно жп-трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с булеварди и улици.

2. От Летище Варна до Индустриална зона Варна. Дължина – 16,618 км, наземно автономно жп-трасе, южно от АМ „Хемус“, съгласно ОУП на Аксаково. Особености – незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.

3. От бул. „Христо Смирненски“ до жп-гара Варна. Дължина – 4,394 км, подземно железопътно трасе. Особености – силно застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с булеварди и улици.

4. От бул. „Христо Смирненски“ до КК „Златни пясъци“. Дължина – 18,019 км, наземно, автономно железопътно трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – смесено застрояване в градската част и незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания на булеварди и улици.

5. Отклонение от участък 2 от общински път VAR 2021 (/I-2/-Игнатиево) през село Казашко и планиран мост над Варненското езеро, направление – с. Приселци и град Бяла. Дължина – 14,933 км, наземно, автономно жп-трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.

6. Отклонение от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Девня“ по бул. „Република“, дължина – 2,885 км, наземно, автономно жп-трасе. Особености – слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.

7. Отклонение от пътен възел до Летище Варна до Аксаково. Дължина – 3,35 км, наземно, автономно жп-трасе, съгласно ОУП на Аксаково. Особености – слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.

В предпроектното проучване са представени и общи сведения за леките градски железници в Европа и по света, за градове от Германия, Белгия, Дания, Нидерландия, САЩ, които са близки по население и натовареност на транспортната система до Варна.  Проектът е съобразен изцяло с изискванията на ЕС за нови екологични системи за транспорт в градски условия.

Подобни статии