Христос изцелил от малария тъщата на Петър

Заповядал на болестта като на демон – да остави човека

Евангелистите са описали много чудеса, извършени от Божия син, но само едно е свързано с тъща. Всъщност това е и единственият път, когато тази дума въобще се споменава в Новия завет.

Галилейско езеро

Чудото се случва в град Капернаум, богат пристанищен град, разположен на северозападния бряг на Галилейското езеро. В този ден (събота) Божият син изцелява толкова много хора, че неговите съвременници казват, че така Той е изпълнил предсказанието на пророк Исаия, който казвал: „Той взе върху Си нашите страдания и понесе болестите ни.” (Мат 8:17); „Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи…” (Ис 53:4).

Синагога

Денят започва за Иисус с отиване в синагогата и с един екзорсистки от днешно гледище акт – изцеляване на обсебен от демон. Там са четиримата ученици на Иисус — Петър (Симон), Андрей, Яков и Йоан. Изведнъж един обсебен мъж започва да вика със силен глас: „Какво общо имаме ние с тебе, Исусе Назарянино? Дойде да ни унищожиш ли? Знам много добре кой си – онзи, който е свят и изпратен от Бога.“ Иисус смъмря демона, под чиято власт е мъжът, с думите: „Замълчи и излез от него!“ (Марко 1:24, 25). Тогава злият дух хвърля мъжа на земята, като го превива в гърч, и изкрещява със силен глас. Но излиза от човека, „без да го нарани“.

Диагноза

След това Божият син отива в къщата на апостол Петър, вероятно за да си отдъхне. Но и там хората започнали да Го молят да помогне на заболялата от треска тъща на апостола. Лука, който е бил в същото време лекар по професия, описва болестта на Петровата тъща като „силна треска” (огница). Тълкуватели на Библията изтъкват още, че в това време галилейският град Капернаум е бил заобиколен от блата и вероятно се касае за опасната малария, разпространявана чрез комарите. Тогава Иисус, виждайки как се мъчи тази възрастна жена в бедната схлупена къща, без излишна показност решава да й помогне.

Ръка

Той я хванал за ръката и „забранил” на болестта да се развива, при което я излекувал: „Иисус се надвеси над нея, заповяда на треската и тя я изостави. Болната веднага стана и започна да им прислужва.” (Лука 4:39).
Доста важен момент в това чудо е, че изцелената осъзнава, че е спасена да служи на Бога. Това е много важно за всеки човек - да осъзнаеш не само от какво си избавен, но и това заради какво си избавен. Духовници изтъкват, че така всеки трябва да осъзнава, че Бог спасява цялото човечество от греха, а срещу това иска толкова малко – да обичаме ближния като себе си и да спазваме 10-те Божи заповеди.

Бог лекува причината, а не следствието

Евангелският разказ обаче продължава с описание на множество изцеления в същия ден вечерта. При тях Иисус заповядва на болестите да си отидат по същия начин както казва по-рано на демона да си тръгне от обсебения в синагогата. В това се корени невидимият факт, че в основата на всяко зло стои грехът, чрез който човек става уязвим. Ето какво пише Лука: „Към залез слънце всички, които имаха болни от разни болести, ги заведоха при Него, а Той слагаше ръце на всекиго от тях и ги изцеляваше.” (Лука 4:40).
Въпреки всички тези събития Господ Иисус Христос не поставя изцеляванията като главна цел за Своето идване на земята. Болестта като пряка последица от греха се намира в тясна връзка с него. Но като един холистичен лекар Христос влияел върху причината, а не върху последствието, взимайки греха и трансформирайки го в светлина.

 

Подобни статии