Хванаха картел при детски стоки

Продават ги на еднакви цени при различни търговци

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи картелно споразумение с цени на продукти, свързани с бебето, съобщиха от институцията.

Производството пред КЗК е образувано по сигнал от потребител за наблюдавани трайно идентични крайни цени на продукти от марката МЕДЕЛА в магазините на различни търговци на дребно.
Вследствие на получения сигнал комисията извърши внезапни проверки на място в офисите на „Смарт СМ“ ООД и „ХИПОЛЕНД“. Иззети бяха копия на електронна кореспонденция, търговски договори и други документи, съдържащи данни за постигнато съгласие за фиксиране на цените за препродажба на продукти, дистрибутирани от „Смарт СМ“ на нивото на препоръчителните цени. В хода на производството КЗК събра подробна информация от множество търговци на детски стоки на територията на страната относно отношенията им с доставчика „Смарт СМ“ и начина на дистрибутиране на продуктите от неговото портфолио. На база на събраните доказателства комисията установи, че в търговските отношения между „Смарт СМ“ и неговите клиенти е налице споразумение за фиксиране на цените за препродажба на стоките от асортимента на доставчика.
Освен за редовните цени за препродажба страните по споразумението постигат съгласие и по отношение на периодите на промоционална активност, кръга от продукти, които да продават на промоционална цена, както и цената за препродажба на тези продукти, чрез фиксиране на еднаква в процентно отношение отстъпка към краен клиент от вече утвърдените крайни цени. Целта на това поведение е да елиминира всякаква ценова конкуренция между търговците на продуктите, доставяни от „Смарт СМ“ ООД, като по този начин се постигнат устойчиви във времето цени, различни от тези, които биха се реализирали в условията на конкуренция или при липсата на забранено споразумение, което от своя страна е в ущърб на крайните клиенти. В срок от 40 дни адресатът на определението има право да представи писмени възражения по предявените твърдения.

Подобни статии