ИА ГИТ продължава партньорството си на кампанията "Знай си правата" при работа в Норвегия

Работа на нефтени платформи в Норвегия е заетостта, която някои българи са споделили, че са имали по време на серията информационни срещи, организирани в периода 20 - 24 септември 2021 г. като част от кампанията "Права през всички сезони" на Европейския орган по труда. По този повод на всеки търсещ работа в Норвегия или зает там Инспекцията по труда напомня, че може да се възползва от информационните ресурси, създадени за кампанията "Знай си правата", съобщават от ГИТ.

Кампанията е организирана в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 "Сътрудничество за достойни условия на труд", в който освен България и Норвегия са включени още инспекциите по труда на Румъния, Естония и Литва. Целта е работниците да бъдат информирани за правата си по трудовото правоотношение, за да се насърчи нетърпимостта им към сивата икономика и трудовата експлоатация.
По кампанията е разработен и клип, преведен на езиците на държавите - участници в проекта, с което на работещите се обръща внимание, че ако се запознаят с правата си, може да установят, че вероятно имат право на два пъти повече от това, което получават. Клипът се разпространява във Facebook страницата на Норвежката инспекция по труда на адрес:
https://www.facebook.com/arbeidstilsynet/ videos/1011056083050218/
На интернет страницата са посочени на български език основните трудови права на българските работници в Норвегия, както и важна информация за контакт с Инспекцията по труда в страната, ако не получават това, на което имат право.

Подобни статии