Инж. агроном Теменуга Тодорова: Учителите се натоварват повече при ОРЕС

Теменуга Тодорова е родена на 22.09.1963 г. в град Попово. Завършва Аграрния университет в Пловдив. Три години работи в селското стопанство. Работи в Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ от 1990-а като учител, заместник-директор и от 2009 г.  като директор. Има първа професионално-квалификационна степен (ПКС).

"Пожелавам на всички колеги и ученици да имаме една по-дълго присъствена учебна година, много здраве и успехи в нашата работа", казва в интервю за "Монитор" инж. агроном Теменуга Тодорова, директор на ПГСС "Никола Пушкаров" в гр. Попово.

- Инж. Тодорова, готови ли сте за старта на новата учебна година, как ще отбележите първия учебен ден?

- Гимназията е дезинфекцирана, спазени са всички препоръки на министерството. Ще има филтър и дезинфектанти на входа, учениците ще бъдат с маски. Осигурили сме и резервни, ако някой не си носи или я е забравил. Предприели сме всичко необходимо, за да предпазим здравето на нашите ученици. Откриването на учебната година ще бъде на етапи. В 9 часа ще дойде първи гимназиален етап, а от 10,30 – втори. На двора сме разчертали зони за всяка паралелка, така че децата да бъдат на разстояние едно от друго. Учениците ще влязат след това за час на класа, за да получат седмичното си разписание, да им се дадат насоки какво трябва да си закупят.

- Имате ли промени в разписанието или допълнителни мерки, след като се намирате в червена зона, а доскоро бяхте в тъмночервена?

- Все още не сме задължени да преминем в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Според инструкциите трябва всекидневно да проверяваме какъв е процентът на заболеваемост на нашите ученици. В Teams всекидневно ще се събира справка от класните ръководители и ще подават информация за техния брой. Когато са повече от 10%, тогава ще подадем доклад до регионалното управление за превключване към онлайн обучение по випуски или само за дадена паралелка, в която има повече болни. Всеидневната справка ще ни даде възможност да реагираме бързо. В момента нямаме болни ученици, а само един карантиниран. Това ни дава основание да сме присъствено. Надяваме се да нямаме болни ученици и да продължим така. Това е най-добрият начин за провеждане на учебни занятия и по теория, и по практика по професионалните предмети. Ако преминем към тъмночервената зона, тогава сме длъжни да преминем в ОРЕС. В момента министерството ни дава възможност за гъвкавост в конкретното училище.

- Миналата година всички училища затваряха, ако дадена област е в червено, дори и в някое да няма болни. По-правилен ли е локалният подход?

- Според мен да. В едно училище може да има много болни ученици и тогава директорът да предприеме мерки да премине в ОРЕС. Ако в моето няма толкова много, не е нужно това да се случва. За мен обучението в електронна среда е алтернатива. Основното е присъственото, то е доказано най-ефективното. Затова за мен като директор до последна възможност учениците трябва да се обучават присъствено, особено в професионалните гимназии, в които има учебна практика.

- Възпрепятства ли миналата година онлайн обучението нормалното протичане на практиките?

- Определено. Докато бяхме в ОРЕС, нямаше как да се провеждат практики във фирми. Те бяха в онлайн среда с упражнения и демонстрации. По определени професии - икономист или сътрудник в малък и среден бизнес, за които предметите е удачно да са в електронна среда, но практики по механизация, растениевъдство, готварство е най-добре да се провеждат присъствено. Затова за тази учебна година сме взели решение на педагогически съвет, ако минем в тъмночервена зона и всички трябва да преминат в ОРЕС, колегите по практика ще идват в работилниците или учебната кухня. Те ще демонстрират темата за съответния час. Всички наши работилници и кухни имат осигурен достъп до интернет, лаптопи и камери, които дават възможност всичко, което се прави, да бъде наблюдавано от учениците. В червена зона дори даден випуск да мине онлайн, практическите занятия ще се провеждат присъствено. Затова и при изготвянето на учебната програма сме събрали всички часове по практика в един ден. Така, ако се наложи да се учи в ОРЕС, да могат да присъстват.

- Смятате ли, че онлайн практиките досега са причини за натрупване на дефицити в знанията и уменията на част от учениците?

- Може да се каже, че е така, но направихме всичко възможно по време на присъственото обучение да ги наваксаме. Учителите демонстрираха отново всичко, което е пропуснато. Използвахме и времето на производствената практика, за да могат и самите ученици да го направят. Мисля, че успяхме да компенсираме определени дефицити, поне най-възловите за всяка професия. Дано условията се подобрят и учебните часове по практика вече да се провеждат присъствено.

Проектно-базирано обучение също дава положителни резултати както в присъствена, така и в онлайн среда.

Прилагаме го и при общообразователните, и при професионалните. Провеждаме и много бинарни уроци. Например между растениевъдство и животновъдство в професията агроеколог или биология с професионален предмет. Всички тези иновативни методи помагат за качествено професионално обучение. Смятам, че нашата гимназия дава качествено обучение както в общообразователната подготовка, така и в професионалната. 100% от учениците ни се дипломираха и придобиха професионална квалификация. Имаме много приети в университет, други започнаха директно работа по придобитата професия. Въпреки трудните условия смятам, че учителското съсловие успява да се справи.

- Имате ли ученици, които сами са пожелали да преминат в ОРЕС?

- Миналата година имахме само 3 деца от осми клас, които преминаха по желание на родителите с разрешение от началника на инспектората. За тази учебна година смятам, че няма да имаме такива. Родителите се убедиха, че качествено професионално образование се получава само при присъствено обучение. ОРЕС е само алтернатива. Според мен в професионалните гимназии, особено във втори гимназиален етап, не би трябвало да се извършва такова обучение. Всеки родител обаче решава сам за своето дете.

На учениците им се иска да са в училище. Малко са тези, които предпочитат електронното. По-голямата част искат да бъдат тук, защото и на тях им липсва социалната комуникация. Променят се поведението и психиката им, затова имаме и педагогически съветник, който работи с тях и в онлайн среда. Пожелавам на всички колеги и ученици да имаме една по-дълго присъствена учебна година, много здраве и успехи в нашата работа.

- Какви са нагласите сред учителите ви, притесняват ли се и каква част от тях са ваксинирани?

- Те не искат да бъдат онлайн. Ще го направят, ако се наложи, но всички са на мнение, че присъственото обучение е най-ефективно. В онлайн средата учителите полагат много повече усилия за провеждане на часовете си, независимо че мнението на обществото е различно. Те се натоварват много при ОРЕС, защото е важна визуалната комуникация с учениците. Ние обучаваме и възпитаваме, моите учители знаят това и няма такива, които се притесняват и искат да бъдат онлайн. Около 20 и няколко процента от тях са ваксинирани, но в крайна сметка това е въпрос на личен избор. Те са интелигентни, имат всякаква информация и сами си вземат решение. Аз съм ваксинирана и съм доволна от това, но оттам нататък всеки решава.

- Поръчахте ли лаптопи със средства от МОН, за не бъде проблемно преминаването към онлайн обучение?

 - По новата програма получихме лаптопи за учители и ученици. На педагогически съвет избрахме комисии, които да ги разпределят по определени критерии. Миналата година с лични средства на училището закупихме таблети и карти за интернет. Ако трябва, ще закупим още техника, за да могат всички учители и ученици да разполагат с устройства. Имаме осмокласници от семейства с три деца в ученическа възраст, със социални проблеми. Няма да оставим учениците да бъдат без устройства или интернет, за да може всички да участват в електронно обучение, когато се наложи. Имаме и учители с по две деца, за тях също ще бъдат осигурени, за да могат да преподават.

- Имате ли достатъчно голям излишък в бюджета, за да заплатите за интернета на някои ученици?

- Спестени средства трудно може да се каже, че има, особено за една професионална гимназия като нашата с голяма база. Винаги ни трябват машини и макети, обзавеждане. Няма опасност да ни останат излишни пари, но ще отделим средства за децата, за които се наложи да се заплати за интернет.

- Гимназията е в списъка с иновативните училища. Каква е вашата иновация? 

- Нашата иновация е „Общуваме с миналото с поглед към бъдещето. Професии за устойчиво развитие“. Тя е тригодишна и започна миналата учебна година с тогавашните деветокласници. В нея са включени 105 деца. С проекта в часове от разширената професионална подготовка включихме 2 нови предмета - STEM, свързан с информационните технологии, и „Зелена кариера“, който е от 5 модула. В други общообразователни предмети също са включени дейности по този проект, а оценяването е с тестове, проекти, изготвяне на практически задания. Имаме и нови продукти, които изработваме. Накрая ще имаме електронен наръчник по зелена кариера и креативност, STEM продукт, електронен наръчник с бизнес идеи на ученици, макети. В края на третата година най-добрата бизнес идея за устойчиво развитие за училището ще се опитаме да я финансираме и реализираме.

Подобни статии