Институтът на дипломираните експерт счетоводители на Англия и Уелс предоставя 15 пълни стипендии за студенти на УНСС

Институтът на дипломираните експерт счетоводители на Англия и Уелс /ICAEW/ ще осигури 15 пълни стипендии за студенти на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/, покриващи цялото обучение по тригодишната престижна квалификация "дипломиран експерт счетоводител" на ICAEW /ICAEW ACA qualification/. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Навлизаме в качествено нов етап на партньорство между нашия университет и ICAEW, което носи изключително висока добавена стойност за студентите. Доверието на международните партньори към УНСС непрекъснато нараства, е заявил доц. Михаил Мусов - заместник-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество в УНСС, след среща с представители на института.
В резултат на близо деветгодишното партньорство между УНСС и ICAEW, на студентите на УНСС от образователно-квалификационната степен "бакалавър" се признават общо шест изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърската специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" - общо пет изпита. Съществува и възможност за придобиването на Сертификата за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса /ICAEW CFAB/, който удостоверява част от пълната ICAEW ACA qualification.

Подобни статии