Иван Хиновски, енергиен експерт и депутат от ИТН: Държавна електроцентрала е виновна за скъпия ток

Енергията на борсата у нас се продава със 100 лева повече, отколкото в Германия

Иван Хиновски е енергиен експерт с 45-годишен стаж. Специализирал e в Италия, САЩ, Канада, Франция, Япония, Австрия. Народен представител от ИТН в 45-о и 46-о народно събрание. Бил е изпълнителен директор на НЕК, директор „Ядрена енергетика“ в Енергопроект, зам.-председател на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“. Бил е главен експертен сътрудник по енергетика на 40-о, 42-о, 43-о и 44-о народно събрание. Председател на УС на Българския енергиен холдинг.

"Призивите на омбудсмана към КЕВР да се „въздържа“ от поскъпването всъщност, бих казал, е призив за нарушаване на енергийното законодателство. И колкото и да променяме наредбата за ценообразуването на топлинната енергия, цената й винаги ще бъде в зависимост от тези два фактора - нарастват ли те, ще расте и цената. А прокуратурата за кой ли път се самосезира на подобна тема и да сте чули нещо да са констатирали? Популизъм", коментира Иван Хиновски, енергиен експерт и депутат от ИТН.

- Г-н Хиновски, какво се случва с цената на тока на борсата?

- Абсурдът е, че в центъра на проблема е държавната ТЕЦ. Това говори за качеството на държавното управление на енергийните дружества, докато всички други дружества работят. Частната ТЕЦ „Марица 3“ работи с пълния си капацитет. За мен поведението на ТЕЦ „Марица-изток 2“ в тази обстановка е умишлена безстопанственост. Защото те имат задължение по условията на КЕВР. Регулаторът им е определил завишена цена, при условие че ще съдействат с предлагане на енергия на борсата при кризи с ликвидността, каквато има сега. Тоест при криза на предлагането. Това е условие на КЕВР, заради неизпълнението на което те вероятно ще бъдат санкционирани.

- Колко по-голяма беше цената на тока на борсата в България в сравнение с другите страни в ЕС?

- Цената беше минимум със 100 лева по-висока от цената на борсите в Германия. Големият скандал с голямата пикова цена възниква, защото са работили само 2 блока на държавния ТЕЦ – един за регулирания пазар и един за борсата. Чак след като цената стигна до над 300 лева за МВтч и избухна скандалът, те са пуснали още два блока.

- Цените ли са най-големият проблем в енергетиката?

- Цените на основните енергийни продукти – електроенергия и топлоенергия, се определят от независимия енергиен регулатор КЕВР съгласно европейски методики и директиви, които отчитат всички променливи пазарни фактори, формиращи тези цени. За съжаление двата основни параметъра, които ги формират – цените на природния газ и на въглеродните емисии, от началото на 2021 г. растат непрекъснато на европейските борси.

Призивите на омбудсмана към КЕВР да се „въздържа“ от поскъпването всъщност, бих казал, е призив за нарушаване на енергийното законодателство. И колкото и да променяме наредбата за ценообразуването на топлинната енергия, цената й винаги ще бъде в зависимост от тези два фактора - нарастват ли те, ще расте и цената. А прокуратурата за кой ли път се самосезира на подобна тема и да сте чули нещо да са констатирали? Популизъм...

- Вярно ли е, че се готви ново увеличение на цената на електроенергията от октомври? А на топлинната енергия?

- Засега това ми изглежда малко вероятно, защото цените се определят на полугодие в зависимост от прогнозните цени на природния газ и въглеродните емисии до края на регулаторния период. Тази цена подлежи на преоценка само ако формиращите цени на природния газ и въглеродните емисии отбележат такъв ръст, че това да доведе до отклонение в цените на енергийните продукти над 15% от прогнозните. Засега не се забелязват такива тенденции за резки промени в тези цени и до края на годината ми изглежда малко вероятно това да се случи.

- Как ще коментирате изказването на един от новите собственици на ЧЕЗ, че се обмисля нова компонента в цената на електроенергията да служи за застраховка на електроуредите при токов удар и спиране на тока, при авария или превключвания, от които страдат някои квартали и селища?

- Такава компонента съществува в някои други страни - членки на ЕК, но тя е регламентирана в енергийното законодателство. Това не означава непременно, че тя се плаща от потребителя. За мен много по-важно е на ЕРП-тата да им бъде осигурена достатъчна ликвидност, за да потегнат мрежите си и да развият новите поколения умни мрежи паралелно с приложение на технологии за управление на потреблението. Това е прогресът.

- Как ще накарате битовия потребител да пожелае да си купува ток от свободния пазар? Виждате, че повече от половината небитови потребители бяха хвърлени в лапите на доставчика от последна инстанция след година гратисен период със защитата на типов договор. Какво би се случило на битовия?

- При нормално организиран процес на либерализация битовият потребител няма да усети сътресения при този преход. Примера с небитовите потребители не ми го давайте - той е доказателство за най-некадърно организирания процес на пазарен преход в енергетиката – лошо комуникиран, неорганизиран, неподготвен. А що се отнася до цените – те ще варират както на регулирания пазар дотогава, така и на свободния пазар. И нали не си представяте, че всеки битов потребител ще си купува електроенергия от борсата сам, неорганизирано? Той трябва да има свободата да избира търговец, който да му предоставя услугата „доставка на електроенергия“, закупена от борсата, при регулирани мрежови услуги.

- Не залита ли Европа прекалено на зелената енергетика? Как ще се случи декарбонизацията у нас?

- Не бих го нарекъл залитане, а надценяване. Зелената енергия има голямо бъдеще, защото основните й предимства са, че не ползва горива, може да бъде „разпределена“, строителството й е бързо и лесно. Но само със зелена енергия не става - енергийните системи са изправени пред рискове от загуба на сигурност.

Един пример от преди няколко дни - на 30 юли 2021 г. предимно зелената енергийна система на Германия бе изправена пред колапс поради недостиг от 11 000 мегавата генериращи мощности, и то към 22 часа, т.е. извън индустриалния пик! Наложило се е авариен внос на енергия, и то от… ядрените централи на Франция и Чехия. Нелогична и бих казал дискриминационна е политиката в европейската таксонометрия на ядрената енергия да не й се признава ролята на беземисионно производство. И като алтернативна политика страните от Източна Европа взимат нещата в ръцете си – и Чехия, и Унгария, и Словакия, и Румъния и Полша планират паралелно с развитие на ВЕИ-мощности и изграждането на ядрени мощности. Трябва да го направи и България.

Газификация на въглищните региони и изграждане на заместващи бинарни модули в преходния период до 2035-2040 година, финансиране на специализирани дружества за конверсия на минните региони и устройване на работната ръка там, изграждане на заводи за водород за нуждите на индустрията и транспорта, изграждане на ВЕИ-модули в топлофикациите, строителство на фотоволтаични модули в „Марица-изток“, финансиране подготовката на индустриални зони в „Марица-изток“, проучване на хидроенергийния потенциал на страната и съвместно изграждане на ХЕК „Никопол – Турну Мъгуреле“ с Румъния, и други.

- Какво е решението за над 800 млн. лева задължения на „Топлофикация-София“ към БЕХ?

- Преструктуриране, подобно на електроенергийната система, и продажба на част от активите за връщане на дълга. Приложение на висок дял ВЕИ и геотермална енергия в енергийния баланс на дружеството. Друг път няма. Така, абсолютно убеден съм, ще се понижи и цената на топлинната енергия.

- Какво е решението за АЕЦ „Белене“?

- Този проект е невъзможен да бъде реализиран вече. Вместо него трябва да бъдат изградени блокове 7 и 8 в АЕЦ „Козлодуй“, а на площадката на „Белене“ - модерен завод за водород, което може да бъде финансирано от ЕК. Ще се учудите колко е напреднала тази идея - в скоро време ще имаме предварително проучване и необходимия бюджет за такъв модерен завод.

Подобни статии